Управління комерційною діяльністю підприємства за матеріалами споживчого товариства "Калина", міста Гайсин, Вінницької області - Дипломная работа

бесплатно 0
4.5 236
Визначення поняття комерції, як діяльності, що забезпечує купівлю та продаж товарів і супроводжується відповідними розрахунками з метою отримання максимального прибутку. Розгляд рекомендацій щодо удосконалення асортиментної і цінової політики фірми.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
ДИПЛОМНА РОБОТА на тему: «Управління комерційною діяльністю підприємства» за матеріалами Споживчого товариства «Калина», м.Аналіз маркетингової діяльності підприємства Удосконалення системи управління комерційною діяльністю СТ «Калина»За таких умов комерційна діяльність стала одним із найбільш важливих напрямів діяльності підприємств, що здатний забезпечити їх ефективне функціонування на ринку товарів та послуг. На сьогоднішній день інтерес до комерційної діяльності постійно зростає, що зумовлює підвищення актуальності вивчення системи управління комерційною діяльністю. Тому одним із основних завдань комерційних структур стає опанування стратегією та тактикою здійснення комерційної діяльності, заміна адміністративно-командної системи ринковими звязками та перехід до договірних відносин рівноправного партнерства й відповідальності, за яких принципово змінюються зміст та орієнтація комерційної діяльності підприємств. Комерційна діяльність - одна з обовязкових умов сфери комерційного підприємництва, у якому відбувається обмін товар - гроші - товар, це процеси та операції, що повязані з купівлею-продажем товарів, спрямованими на задоволення споживчого попиту, мінімізацію витрат та збільшення прибутку. Синяєвої: «Торгівля є значно вужчим поняттям, ніж поняття комерційної діяльності, адже комерція завжди лежить в основі торгівлі, але комерційна діяльність не завжди обмежується виключно торгівлею».Комерційна діяльність будь-якого підприємства здійснюється в умовах невизначеності та повязана з чинниками випадковості, розпливчатості, неповноти інформації, тобто з ризиком. Комерційний ризик - це ризик, який виникає при здійсненні будь-якої діяльності, що повязана із виробництвом товарів та послуг, їх збутом, фінансовими операціями, комерцією тощо. При здійсненні підприємницької діяльності виникає ризик, що повязаний з повною або частковою загрозою втрати економічних ресурсів. Ризик визначають як загрозу виникнення збитків у формі додаткових витрат, котрі не зазначаються у планах, прогнозах чи проектах або як загрозу отримати менші прибутки аніж очікували. Зона без ризику являє собою сферу, в якій витрати не передбачаються, вона характеризується нульовим або негативним втратам.

План
Зміст

Вступ

1. Теоретичні основи системи управління комерційною діяльністю підприємства

1.1.Сутність, зміст та цілі управління комерційною діяльністю підприємства

1.2. Комерційний ризик та шляхи його помякшення

2. Аналіз комерційної діяльності СТ «Калина»

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?