Управління комерціалізацією інноваційних бізнес-ідей - Статья

бесплатно 0
4.5 100
Виділено етапи розробки ціннісної пропозиції: визначення сегментів адресатів; збір інформації з метою визначення потреб/бажань/страхів; визначення конкурентних переваг продукції; формулювання ціннісної пропозиції. Визначено правила її формулювання.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЄЮ ІННОВАЦІЙНИХ БІЗНЕС-ІДЕЙНа підставі проведеного аналізу та вивчення сучасних методів комерціалізації бізнес-ідей виділено чотири етапи розробки ціннісної пропозиції: визначення сегментів адресатів; збір інформації з метою визначення потреб / бажань / страхів адресатів; визначення конкурентних переваг інноваційної продукції; формулювання ціннісної пропозиції. Систематизовано підходи до розробки ефективної бізнес-моделі як одного з основних елементів стратегії управління процесом просування інноваційної продукції на ринок, узагальнено ключові елементи, що визначають її зміст. Котельникова й інших виділено два основних підходи до визначенні сутності бізнес-моделей: 1) технологічний - повязаний з розглядом діяльності субєктів господарювання - виробників інноваційної продукції з точки зору бізнес-процесів і технологій [1, 2]; 2) ціннісний - передбачає орієнтацію на цінність, яку субєкти господарювання - виробники інноваційної продукції створюють для потенційних споживачів, а також на результати діяльності [3-10]. В цьому дослідженні будемо дотримуватися ціннісного підходу до визначення бізнес-моделі й використовувати бізнес-моделювання для визначення ключових аспектів створення й утримання цінності, що втілює інноваційна продукція: що і як необхідно робити субєктам господарювання - виробникам інноваційної продукції, щоб досягти бажаного результату - просунути на ринок інноваційну продукцію в найкоротші терміни з найменшими витратами. В залежності від типу інноваційної бізнес-ідеї, що буде втілено в інноваційній продукції, може виникнути необхідність: просування інноваційної продукції на існуючий ринок; створення абсолютно нового ринку; відновлення існуючого ринку за рахунок просування інноваційної продукції з більш низькою вартістю; відновлення існуючого ринку за рахунок створення певної ніші [13].

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?