Управління коаліційними збройними силами в локальних війнах другої половини ХХ - початку ХХІ століття - Автореферат

бесплатно 0
4.5 188
Дослідження історичного процесу створення воєнно-політичних коаліцій на межі ХХ-ХХІ століть. Вивчення застосування об’єднаних збройних сил у локальних війнах та сутність коаліційних війн. Аналіз доктрин і стратегій відображених у бойовий підготовки.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук на тему: УПРАВЛІННЯ КОАЛІЦІЙНИМИ ЗБРОЙНИМИ СИЛАМИ В ЛОКАЛЬНИХ ВІЙНАХ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ - ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ за фахом - Військова історіяКоаліційні війни за своїми соціально-політичними ознаками відрізняються від війн між окремими державами тим, що окремі держави вирішують свої національні інтереси. Досвід локальних війн і збройних конфліктів після Другої світової війни довів, що основною тенденцією дій держав, які розвязують агресії проти інших країн світу, є створення коаліційних збройних сил. Це надає змогу виправдати в політичному плані збройне втручання у внутрішні справи інших держав, зменшити бюджетні витрати на застосування та утримання збройних сил окремих держав, використати економічний і воєнний потенціал усіх учасників воєнно-політичного союзу. Проте загальної праці з би управління коаліційними збройними силами в локальних війнах другої половини ХХ - початку ХХІ століття сьогодні не існує. Виходячи з необхідності для Збройних Сил України мати таку працю і недостатнього ступіня дослідження цієї проблеми, автор вибрав напрямок свого дослідження щодо управління коаліціями у збройній боротьбі в локальних війнах другої половини XX - початку XXI століття.Тому праці відомих радянських теоретиків та істориків тривалий час не визнавали існуючих на той час коаліцій і описували війни як війни між двома державами. Оцінка стану проблеми управління коаліційними збройними силами в монографіях, довідниках та спеціальних виданнях показала, що нині немає праці, присвяченої створенню коаліційних збройних сил, плануванню їх використання, забезпеченню ведення ними збройної боротьби в конкретних війнах та управлінню ними. Отже, проведений аналіз наукової літератури та інших джерел з проблеми свідчить про те, що управління коаліційними збройними силами в локальних війнах другої половини ХХ - початку ХХІ століття ще недостатньо глибоко досліджено. Обрана нами тема у такій постановці та інтерпретації ще не була предметом спеціального комплексного дослідження, а окремі роботи не дають повного уявлення про управліннями коаліційними збройними силами в локальних війнах. У другому розділі “Створення коаліцій та застосування обєднаних збройних сил у локальних війнах” характеризується формування воєнної коаліції, склад, мета і задачі якої залежали від змісту історичної епохи, соціальної структури суспільства, рівня економічного потенціалу держав, а також політики, яку проводили держави до війни і в процесі збройної боротьби.У дисертації проведено нове вирішення наукового завдання - вивчення коаліційного управління збройною боротьбою за досвідом локальних війн другої половини ХХ - початку ХХІ століття і розроблення рекомендацій щодо застосування досвіду в сучасних умовах для Збройних Сил України. Наукове завдання в такій постановці, як управління коаліційними збройними силами, взагалі не досліджувалось. Накопичення нових джерельних матеріалів, у тому числі і в такій галузі воєнної науки як управління військами (силами) створило умови для поглибленого вивчення управління коаліційними збройними силами в локальних війнах другої половини ХХ - початку ХХІ століття. Матеріали дисертаційної роботи знайдуть використання при проведенні науково-дослідних робіт у напрямку дослідження управління військами (силами) у воєнних діях у складі коаліції, у навчальному процесі та науковій роботі Національної системи управління Збройними Силами України, яка б забезпечувала управління військами (силами) як у складі коаліції, так і самостійно.

План
2. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?