Управління кар"єрою та розвиток працівників на підприємстві - Статья

бесплатно 0
4.5 111
Особливості методичних підходів до стимулювання праці робітників металургійних і машинобудівних підприємств. Умови управління кар"єрою та розвитком працівників ПрАТ "УХЛ-МАШ". Застосування концептуального підходу в управлінні розвитком персоналу.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
УПРАВЛІННЯ КАРЄРОЮ ТА РОЗВИТОК ПРАЦІВНИКІВ НА ПІДПРИЄМСТВІВ роботі здійснено теоретико-методологічні дослідження управління карєрою та розвитком працівників на підприємстві та розглянуті дослідження умов і особливостей управління карєрою та розвитком працівників ПРАТ "УХЛ-МАШ", запропоновано пропозиції щодо доцільності застосування на підприємстві концептуального підходу з управління розвитку персоналу. Порівняльний аналіз методичних підходів до стимулювання праці робітників металургійних і машинобудівних підприємств сприяє узагальненню та розвитку науково-методичних засад, розробці практичних рекомендацій з питань мотивації персоналу цих підприємств до випуску якісної продукції. персонал стимулювання карєра працівник The article is devoted to the research in particular aspects of methodical approaches to labour motivation of workers at steelworks and machine building enterprises.The research carried out theoretical and methodological research career management and development of employees in the enterprise. A complex system of motivation for career growth in the company, presented proposals for the strategic development of personnel. Питаннями управління карєрою персоналу підприємства займались багато зарубіжних та вітчизняних вчених, серед яких можна відмітити таких як: Д. П.Таким чином, результати проведеного дослідження вітчизняних підприємств машинобудування свідчать, що управління карєрним просуванням персоналу підприємств знаходиться у незадовільному стані та потребує докорінного реформування всіх його складових частин.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?