Управління капіталом приватного вищого навчального закладу - Автореферат

бесплатно 0
4.5 111
Постановка і вирішення задачі подальшого розвитку теоретичного підґрунтя управління капіталом та розробки комплексної системи управління капіталом приватних вищих навчальних закладів. Застосування системного підходу. структура управлінського балансу.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукУ дисертаційній роботі здійснено постановку і вирішення актуальної задачі подальшого розвитку теоретичного підґрунтя управління капіталом та розробки комплексної системи управління капіталом приватних вищих навчальних закладів. Обґрунтовано необхідність застосування системного підходу, при якому система управління сукупним капіталом ВНЗ містить в собі основні стратегічні і оперативні орієнтири щодо управління сукупним капіталом в карті цілей системи збалансованих показників ВНЗ. Розроблено основи комплексної оцінки ефективності управління сукупним капіталом приватних ВНЗ, що базується на використанні системи збалансованих показників, результуючими показниками в якій застосовано коефіцієнти ефективності використання інтелектуального та фінансового капіталу. Ключові слова: управління капіталом, сукупний капітал, приватний вищий навчальний заклад, система збалансованих показників, ефективність управління, інтелектуальний капітал, управлінський баланс, бюджетування. В диссертационной работе осуществлены постановка и решение актуальной задачи дальнейшего развития теоретической основы управления капиталом и разработки комплексной системы управления капиталом частных высших учебных заведений.Дана проблема розкривалась різними школами науковців у різних площинах: - одна група вчених досліджувала сутнісне наповнення категорії "капітал", види та форми, які капітал може приймати (А. Високо оцінюючи вклад вчених-попередників у вирішення проблеми підвищення ефективності управління капіталом, слід відзначити, що системне управління всіма компонентами сукупного капіталу та підвищення його ефективності у приватних вищих навчальних закладах потребує поглиблених теоретичних, методичних і прикладних досліджень. § уточнено зміст поняття “управління сукупним капіталом”, визначено задачі менеджменту на різних етапах управління сукупним капіталом; Практичне значення здобутих результатів полягає в тому, що отримані в результаті розробки системи управління сукупним капіталом приватного ВНЗ висновки, вдосконалені методики та пропозиції щодо управління капіталом приватних ВНЗ можуть бути застосовані як органами виконавчої влади в частині їх діяльності із забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти, так і приватними ВНЗ при інтегруванні системи управління сукупним капіталом в загальну систему управління вищим навчальним закладом. У розділі 2 “Оцінка ефективності управління сукупним капіталом у приватних вищих навчальних закладах України” здійснено аналіз побудови системи управління сукупним капіталом, проведено оцінку ефективності управління фінансовим, інтелектуальним та сукупним капіталом приватних ВНЗ.Результати, які отримані в процесі дисертаційного дослідження, дозволяють вирішити комплекс науково-практичних завдань щодо подальшого розвитку теоретичних і методичних підходів до управління капіталом та розробки практичних рекомендацій по формуванню комплексної системи ефективного управління сукупним капіталом приватного ВНЗ. Від функціонування вищих навчальних закладів значною мірою залежить рівень соціально-економічного розвитку суспільства, для якого важливо, щоб послуги, які надають вищі навчальні заклади, були якісними, а самі ВНЗ були стійкими до факторів внутрішнього і зовнішнього впливу. Для приватних навчальних закладів це може стати основним фактором зниження доходів і прибутків, що в умовах обмеженого доступу до джерел фінансових ресурсів під час фінансово-економічної кризи робить необхідним використання всіх можливих внутрішніх резервів для збереження досягнутих показників ефективності діяльності. В звязку з цим особливої актуальності набуває вирішення проблеми ефективного управління сукупним капіталом приватних вищих навчальних закладів шляхом створення комплексної системи управління ним. Управління сукупним капіталом ВНЗ передбачає комплексне управління фінансовим та інтелектуальним капіталом, яке призводить до синергетичного посилення кінцевих результатів діяльності ВНЗ.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?