Управління капіталом банку з метою підвищення рівня капіталізації - Статья

бесплатно 0
4.5 123
Висвітлення основних теоретичних та практичних проблем управління банківським капіталом та пошук шляхів щодо підвищення рівня капіталізації сучасної банківської системи. Динаміка зростання основних показників діяльності банківської системи України.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ БАНКУ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КАПІТАЛІЗАЦІЇПроблема підвищення рівня капіталізації банків зумовлює об’ єктивну необхідність дослідження сучасної вітчизняної практики формування власного капіталу банків, порядку оцінювання величини та визначення рівня його адекватності потребам розвитку економіки країни, а також пошуку ефективних шляхів і джерел нарощення обсягів капіталізації, що сприятиме підвищенню конкурентоспроможності вітчизняної банківської системи і збереженню її національних пріоритетів в умовах глобалізації фінансових ринків. Марцин у своїй роботі порушував проблеми капіталізації банків, зокрема запропонував методику залучення і підтримки на достатньому рівні обсягу капіталу [6], М. Основна мета роботи полягає у теоретичному обґрунтуванні особливостей формування власного капіталу банків та пошуку пріоритетних шляхів нарощення обсягів капіталізації. Станом на 01.01.2011 у Державному реєстрі банків нараховується 194 банків, з них 176 банки мають ліцензію НБУ на здійснення банківських операцій, у тому числі 55 банків з іноземним капіталом, причому 20 з них зі стовідсотковим іноземним капіталом [7].

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?