Участь юридичної служби в природоохоронній діяльності - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 101
Право природокористування та його положення. Використання природних ресурсів у сфері господарювання. Діяльність юридичної служби в забезпеченні дотримання природоохоронного законодавства. Складання позовної заяви до господарського суду про його порушення.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Курсова робота з дисципліни «Організація юридичної служби на підприємстві» на тему: «Участь юридичної служби в природоохоронній діяльності».1 Скласти договір на технічне обслуговування та ремонт технікиКонституція України надає громадянам та іншим особам для задоволення своїх потреб право користуватися природними обєктами, що належать на праві державної, а іноді приватної та комунальної власності відповідно до закону, не погіршуючи екологічну ситуацію та їх природні якості (статті 13, 41)[1]. У порядку спеціального використання природних ресурсів громадянам, підприємствам, установам і організаціям надаються у володіння, користування або оренду природні ресурси на підставі спеціальних дозволів, зареєстрованих у встановленому порядку, за плату для здійснення виробничої та іншої діяльності, а у випадках, передбачених законодавством, - на пільгових умовах [2]. Згідно з вищенаведеною статтею Закону «Про охорону навколишнього природного середовища» термін «використання» природних ресурсів за змістом ширший, ніж «користування», бо включає в деяких випадках крім правомочності «володіння» ще й розпорядження природними ресурсами. Воно розглядається у трьох аспектах: як правовий інститут - сукупність норм, що регулюють права і обовязки природокористувача та інших осіб; як правовідносини; як субєктивне право, що належить конкретному природо користувачу [13,с.114] Таким чином, під субєктивним правом користування природним обєктом розуміють передбачену законом можливість безпосередньої експлуатації такого обєкта з метою вилучення з нього корисних властивостей і якостей для забезпечення певних інтересів природокористувача.Відповідно до Конституції України земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, що знаходяться у межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є обєктами права власності Українського народу. Правовий режим окремих видів природних ресурсів (землі, вод, лісів, надр, атмосферного повітря, тваринного світу) установлюється виключно законами, до яких слід віднести Водний кодекс (6 червня 1995 р.), Земельний кодекс (25 жовтня 2001 р.), Лісовий кодекс (21 січня 1999 р., Кодекс України про надра(27 липня 1994 р.), Закон України «Про тваринний світ» (13 грудня 2001 р.), Закон України «Про рослинний світ» (9 квітня 1999 р.), Закон України «Про охорону атмосферного повітря» (16 жовтня 1992 р.). Субєкти господарювання використовують у своїй господарській діяльності природні ресурси в режимі спеціального природокористування відповідно до законів, у тому числі на праві власності та праві користування (оренди земель, вод, лісів, надр тощо), а також використання їх як сировини виробничого призначення. Субєкт господарювання, здійснюючи господарську діяльність, зобовязаний:використовувати природні ресурси відповідно до цільового призначення, визначеного за їх надання (придбання) для використання в господарській діяльності;ефективно й економно використовувати природні ресурси на основі застосування новітніх технологій у виробничій діяльності;уживати заходів щодо своєчасного відтворення і запобігання псуванню, забрудненню, засміченню та виснаженню природних ресурсів, не допускати зниження їхньої якості в процесі господарювання;своєчасно вносити відповідну плату за використання природних ресурсів;здійснювати господарську діяльність без порушення прав інших власників та користувачів природних ресурсів;відшкодовувати збитки, завдані ним власникам або первинним користувачам природних ресурсів. Перш за все, природні ресурси виконують життєзабезпечувальні (вітальні) функції - фізіологічне існування людини унеможливлюється за відсутності будь-якого природного ресурсу (у звязку з цим більшість природних ресурсів у глобальному контексті розглядаються з точки зору міжнародно-правової концепції «загальної спадщини людства»); по-друге, фактичне панування людини над природним ресурсом як форма реалізації прав володільця є відносною; по-третє, щодо природного ресурсу вартісна його оцінка як матеріального обєкта носить синкретичний, конкретно-історичний характер.Активну роль у здійсненні природоохоронної діяльності повинна відігравати юридична служба. Ця роль, з одного боку, зводитись до попередження порушень природоохоронного законодавства як підприємствами - природо користувачами, так і іншими фізичними та юридичними особами , а з іншого боку - до захисту порушених прав та законних інтересів перших. Основні природоохоронні положення, основи виникнення права природокористування зафіксовані та знаходяться різних нормативно-правових актах законодавства, які обовязково мають знаходитись у розпорядженні юридичної служби [10,с.181].

План
ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

1.1 Загальні положення права природокористування

1.2 Використання природних ресурсів у сфері господарювання

1.3 Діяльність юридичної служби в забезпеченні дотримання природоохоронного законодавства

РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?