Участь України в регіональних інтеграційних процесах в умовах глобалізації - Автореферат

бесплатно 0
4.5 140
Сутність, рівні протікання та особливості міжнародних інтеграційних процесів в умовах глобалізації. Напрями оптимізації механізмів проникаючої та політичної інтеграції. Удосконалення механізму участі України в регіональних інтеграційних процесах.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Міністерство освіти і науки України Участь України в регіональних інтеграційних процесах в умовах глобалізаціїРоботу виконано на кафедрі міжнародної економіки Донецького державного університету економіки і торгівлі ім. Туган-Барановського Міністерства освіти і науки України (м. Науковий керівник - доктор економічних наук, професор Чернега Оксана Богданівна, Донецький державний університет економіки і торгівлі ім. Туган-Барановського Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри міжнародної економіки. кандидат економічних наук, доцент Гладій Ірина Йосипівна, Тернопільський державний економічний університет Міністерства освіти і науки України, доцент кафедри міжнародної економіки, фінансово-кредитних відносин та маркетингу.Розвиток сучасної світової економіки характеризується посиленням міжнародної конкуренції, удосконаленням продуктивних сил на основі науково-технічного прогресу, що зумовлює поглиблення процесів інтернаціоналізації, активізацію інтеграції національних економік у систему міжнародного поділу праці і формування регіональних інтеграційних обєднань, націлених на створення локальних середовищ, які сприяють підвищенню національної конкурентоспроможності й поліпшенню економічних і політичних позицій окремих держав на світовій арені. Особливе значення для сталого розвитку економіки України має оптимізація інтеграційної стратегії держави з метою найбільш повного використання конкурентних переваг з урахуванням вимог сучасного етапу глобалізації, необхідності вирішення соціальних, економічних, політичних проблем та активізації участі в міжнародному співробітництві у різноманітних сферах. Однак зміни у світовій економіці, посилення впливу науково-технічного прогресу на розвиток соціально-економічних систем, соціально-політична нестабільність у багатьох регіонах світу, реалізація інноваційної моделі економічного розвитку України визначають необхідність подальших наукових досліджень, повязаних з удосконаленням механізму участі України в регіональних інтеграційних процесах в умовах глобалізації, оцінкою соціально-економічних наслідків інтеграційної взаємодії. Туган-Барановського в рамках напрямів наукової роботи кафедри міжнародної економіки, а саме: держбюджетної теми Д-2004-13 “Удосконалення механізму інтеграції України в систему міжнародного поділу праці” (2004-2006 рр., номер державної реєстрації 0105U006246), в якій автором здійснено аналіз онтологічних засад регіональних інтеграційних процесів, розроблено методичні підходи щодо оцінки соціально-економічних наслідків регіональної інтеграції; держбюджетної теми Д-2002-10 “Розробка прикладного програмного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності” (2002-2003 рр., номер державної реєстрації 0105U006247), в якій визначено показники й індикатори ефективності міжнародного регіонального співробітництва. Методологія дослідження базується на діалектичному методі наукового пізнання і загальнонаукових методах гносеології: теоретичного узагальнення, системного аналізу і синтезу (для дослідження сутності й закономірностей регіональних інтеграційних процесів); статистичного і математичного аналізу (для дослідження особливостей інтеграційної взаємодії України з ЄС і країнами СНД, а також для добору ознак класифікації інтеграційних процесів і формування методичного підходу щодо оцінки соціально-економічних наслідків інтеграції); економічного моделювання (для розробки моделей проникаючої та політичної інтеграції, обґрунтування категорій “моноцентризм” і “поліцентризм” інтеграції); порівняльного аналізу (для встановлення особливостей інтеграційних процесів у рамках ЄС, СНД, ОЧЕС).У першому розділі “Теоретичні основи міжнародних інтеграційних процесів” досліджено сутність, рівні протікання міжнародних інтеграційних процесів в умовах глобалізації, запропоновано класифікацію регіональних інтеграційних процесів, проаналізовано теоретичні школи і концепції регіональної інтеграції, установлено основні соціально-економічні наслідки регіональних інтеграційних процесів в умовах глобалізації.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?