Участь третіх осіб у цивільно-правових зобов’язаннях - Автореферат

бесплатно 0
4.5 99
З’ясування сутності прав третіх осіб у зобов’язанні, формування засад, підстав та наслідків їх участі для сторін цивільного правовідношення, а також способів захисту їх прав та інтересів. Надання пропозицій по вдосконаленню чинного законодавства України.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО АВТОРЕФЕРАТРобота виконана на кафедрі цивільного права № 1 Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, Міністерство освіти і науки України. Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор СПАСИБО-ФАТЄЄВА Інна Валентинівна, Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, професор кафедри цивільного права № 1, член-кореспондент Академії правових наук України. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого за адресою: 61024, м.Проблематика їх участі багатоаспектна, адже важливими і спірними залишаються питання про їх статус в різних зобовязаннях, обсяг та правова природа їх прав, можливість виникнення у них обовязків, коло інтересів цих осіб та їх вплив на права і обовязки сторін в зобовязанні тощо. Права третіх осіб в зобовязаннях потребують теоретичного аналізу з метою визначення особливостей регулювання прав цих осіб, їх здійснення та захисту. Теоретичною основою для дослідження проблематики прав третіх осіб стали наукові праці М.М. розглянути види прав третіх осіб у зобовязанні та правовідносини, в яких вони перебувають з кредитором та/або боржником в зобовязанні; зясувати сутність зобовязань на користь третіх осіб та зобовязань, що виконуються третіми особами;Особи у зобовязанні поділяються на сторони та особи, які не є сторонами (треті особи). У встановленні (виникненні) первісного правовідношення третя особа участі не приймає, однак не виключається ситуація, коли на наступних етапах його динаміки третя особа може набути прав сторони первісного правовідношення; (4) юридична заінтересованість третьої особи, яка має багатогранний характер. За розподілом прав і обовязків треті особи поділяються на три види: треті особи, які мають тільки права; треті особи, які мають права і обовязки; треті особи, які мають тільки обовязки. Треті особи, які мають обовязки, поділяються на третіх осіб, які прийняли на себе обовязки, та третіх осіб, на яких обовязки покладено законом. Розділ 2 «Участь третіх осіб в окремих видах зобовязань» складається з трьох підрозділів, присвячених характеристиці виконання зобовязання третіми особами, зобовязанням на користь третіх осіб та участі третіх осіб у забезпеченні виконання зобовязань.У дисертації наводяться теоретичні узагальнення і нове вирішення наукового завдання, що виявляється у зясуванні сутності участі третіх осіб у цивільно-правових зобовязаннях. Фігура третьої особи зявляється там, де виникає декілька цивільних правовідносин, причому стороною первісного, вихідного правовідношення третя особа не виступає, хоча на наступних етапах його динаміки вона може набути прав сторони первісного правовідношення. Участю третіх осіб ускладнюється структура багатьох видів цивільних правовідносин, зокрема треті особи присутні у таких групах приватноправових відносин: (а) відносини представництва; (б) речові відносини; (в) відносини інтелектуальної власності; (г) зобовязальні; (д) корпоративні; (е) сімейні; (є) спадкові відносини. При залученні третьої особи до виконання зобовязання вона може вимагати підтвердження виконання так само, як і боржник, а кредитор зобовязаний видати документ про підтвердження виконання і боржнику, і третій особі, яка залучена ним до виконання.

План
Основний зміст роботи

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?