Участь робітників у суспільно-політичному житті Української РСР у 70-ті роки - Автореферат

бесплатно 0
4.5 139
Загальнополітичні умови і фактори, які впливали на участь робітників у політичній та громадській діяльності. Робота робітниуів в партійних, профспілкових та інших організаціях і об’єднаннях. Причини, що заважали реалізації потенційних можливостей людей.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ УЧАСТЬ РОБІТНИКІВ У СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ УКРАЇНСЬКОЇ РСР У 70-ті РОКИРобота виконана на кафедрі історії України Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. Науковий керівник: доктор історичних наук, професор Бурьян Михайло Степанович, завідувач кафедри всесвітньої історії Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. Офіційні опоненти: Докашенко Віктор Миколайович, доктор історичних наук, професор, ректор Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов Коваль Валерій Стефанович, кандидат історичних наук, доцент кафедри державно-правових дисциплін Луганської академії внутрішніх справ імені 10-річчя незалежності України. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля за адресою: м.Становлення молодої держави супроводжується радикальними соціально-економічними змінами в суспільстві, зростанням національної самосвідомості українського народу. Узагальнення та теоретичне осмислення досвіду участі робітників (найбільш численної групи суспільства УРСР) у діяльності партійних, радянських і громадських організацій та обєднань сприятиме створенню наукової бази для аналізу сучасної ситуації щодо суспільно-політичної активності громадян. Дійсно, робітники не тільки становили більшість у структурі українського суспільства в досліджуваний період (у 1970 р. їх кількість складала 11713 тис., а в 1980 р. - уже 14171 тис., або відповідно 24,7% та 28,2%), а й представляли вагомий відсоток у складі партійних і громадських організацій і обєднань, що зумовлювалося відповідною політикою партійних органів, у діяльності яких робітникам відводилась роль головної точки опори партії в матеріалізації політики - в економічному, політичному і соціальному аспектах життя країни. Участь робітників у суспільно-політичному житті виявлялась у різних формах і аспектах, що мали свою специфіку відповідно до функціональних засад громадських організацій та обєднань.Адже дослідникам в умовах жорстокого рецензування, заборони гласності, свободи викладу міркувань, що розходилися з офіційною ідеологією, неможливо було давати обєктивні оцінки результативності суспільно-політичної ролі робітників. У ній не тільки подається значний фактичний матеріал про участь робітників у суспільно-політичному житті, але й розкриваються причини негативних явищ радянського суспільства, що гальмували реалізацію потенційних можливостей робітників у політичній, громадській та виробничій діяльності. Це було характерним для умов тоталітарної системи, всевладдя партії, коли вчені не мали можливостей критично оцінювати реальний стан участі робітників у діяльності партійних організацій, результативність цієї роботи. У 60-70-ті роки зявляються дисертаційні дослідження, предметом уваги яких, тією чи іншою мірою, була суспільно-політична діяльність робітників; розглядались тенденції соціальних змін у складі робітничого класу, форми й напрямки політичної, громадської та виробничої діяльності робітників. Введення в науковий обіг цих архівних джерел дало важливий матеріал для роботи над темою дослідження, що при відповідному обєктивному аналізі документів дозволяє критично переглянути старі концептуальні підходи з багатьох напрямків діяльності партійних, радянських, громадських організацій та обєднань, проаналізувати й дати більш обєктивну оцінку участі робітників у суспільно-політичному житті.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?