Участь робітників Львова у національно-демократичному русі середини 80-х – початку 90-х рр. XX ст. - Автореферат

бесплатно 0
4.5 173
Спад виробничого потенціалу промислових підприємств Львова та його вплив на погіршення соціально-економічного становища робітництва. Становлення виробничої демократії у трудових колективах та їх роль у розгортанні національно-демократичного руху.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Міністерство освіти і науки УкраїниУчасть робітників Львова у національно-демократичному русі середини 80-х-початку 90-х рр. Науковий керівник: доктор історичних наук, професор Голубко Віктор Євстафійович, Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра історичного краєзнавства Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор Кондратюк Володимир Олександрович, завідувач кафедри історії України, політології та права Національного лісотехнічного університету України кандидат історичних наук, доцент Галицька-Дідух Тамара Вячеславівна, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, доцент кафедри історії України У дисертаційній роботі досліджено участь робітників промислових підприємств міста у національно-демократичному русі другої половини 1980-х початку 1990-х рр. На основі архівних документів, статистичних даних, публікацій у пресі та польового матеріалу зібрано і систематизовано значну кількість як вже відомих так і нових фактів про політичну активність робітництва Львова 1985-1991 рр. Розкрито вплив “прискорення”, “перебудови та” “гласності” на трудові колективи промислових підприємств міста, показано падіння їх матеріального становища, продемонстровано шляхи становлення виробничої демократії, висвітлено переростання економічних вимог у національні робітничі заклики, розкрито хід департизації промислових підприємств міста, встановлено частку робітників у політичних загальноміських виступах, приділено роль робітництва як масового носія національно-демократичних вимог львівської громадськості напередодні відновлення державності України.XX ст. обумовлена, насамперед, потребою переосмислення ролі робітничого середовища у розгортанні демократичного, а відтак загальнонаціонального процесу, що своєю логікою призвели до втрати КПРС монопольного впливу на нього і врешті вели до становлення суверенної державності України. Робітники, як чисельна верства суспільства, посідають чільне місце у створенні матеріальних благ й надалі залишаються суттєвим чинником, що впливає на перебіг суспільно-політичних процесів у нашій країні. Наукові праці радянських істориків, які студіювали політичну активність робітничого середовища, висвітлювали її лише з точки зору комуністичної доктрини і тому не могли дати їй обєктивної оцінки. Мета дисертаційного дослідження - висвітлити участь робітників промислових підприємств міста, як масового носія національно-демократичного руху львівян другої половини 80-х-початку 90-х рр. Для досягнення поставленої мети передбачено дослідити: - спад виробничого потенціалу промислових підприємств Львова та його вплив на погіршення соціально-економічного становища робітництва;У вступі обґрунтовано вибір теми, її актуальність, хронологічні рамки, сформульовано методологічні принципи дослідження, обєкт та предмет роботи, визначено мету і завдання, наукову новизну, практичне і теоретичне значення дисертації.XX ст. світ побачили історичні дослідження, в яких частково, в дещо ширшому аспекті, піднімалися проблеми ролі робітників у соціально-економічному розвитку країни. Важливим джерелом є матеріали, повязані з діяльністю національно-демократичних формувань як на підприємствах, так і на загальноміському рівні, а також документи Обласної ради професійних спілок Львівської області, які показують наростання незадоволення в робітничому середовищі. Добре ілюструють соціально-економічне становище робітництва матеріали архівного відділу міської ради народних депутатів та її виконавчого комітету. Рішення засідань виконкому міськради містять інформацію про соціально-побутовий стан робітництва, характеризують суть робітничих запитів та скарг в міські органи виконавчої влади. Рупором втілення компартійних ініціатив у межах міста були: орган Львівського обласного комітету Комуністичної партії України і Львівського обкому ЛКСМ України - газета “Ленінська молодь”, періодичні видання Львівської обласної Ради народних депутатів газети “Вільна Україна” та “Львовская правда”.

План
2. Основний зміст дисертації

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?