Ціновий ризик - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 25
Причини появи цінового ризику. Оцінка втрат від ризику та зіставлення втрат, віднесених на одиницю продукції, з рівнем ціни. Типи цінового ризику - допустимий, критичний, катастрофічний. Функції ризику: інноваційна, регулятивна, захисна, аналітична.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Ризик був характерний і для командно-адміністративної економіки, коли всі збитки можна було перекласти на вищі організації і компенсувати їх за рахунок держави. На результати маркетингової діяльності підприємства при реалізації продукції суттєво впливають постійні зміни ринкової ситуації, яка при цьому часто характеризується певною невизначеністю.В економічній теорії під ризиком прийнято розуміти можливість (загрозу) втрати ринковим субєктом частини прибутків у результаті здійснення певної діяльності. Цінові ризики належать до групи господарських ризиків і є одними з найбільш важливих, оскільки в значній мірі впливають на можливість втрати прибутку підприємства. Кількісна оцінка втрат від ризику та зіставлення втрат, віднесених на одиницю продукції, з рівнем ціни дають можливість визначити тип цінового ризику. Катастрофічний і критичний ризики, як свідчить зарубіжний та вітчизняний досвід, призводять підприємство до банкрутства. Хоча, як було зазначено вище, наслідки прояву цінового ризику можуть характеризуватися як негативними, так і позитивними показниками результативності фінасової діяльності, цей ризик у господарській практиці характеризується і вимірюється рівнем можливих несприятливих наслідків.Господарський ризик - це імовірність виникнення втрат або недоодержання фактичного прибутку у порівнянні із запланованим показником прибутку в невизначених умовах господарської діяльності підприємства. Господарські ризики можуть бути класифіковані наступним чином (табл. Ознака Вид господарського ризику масштаб і розмір збитків глобальний локальний характер відшкодованого збитку психологічний соціальний економічний політичний екологічний комбінований ступінь ризику припустимий критичний катастрофічний тип ризику раціональний (обґрунтований) нераціональний авантюрний (азартний) час прийняття ризикованих рішень випереджальний своєчасний запізнілий умови прийняття рішень стохастичний (в умовах невизначеності) конкуруючий (в умовах конфлікту) джерело виникнення ринковий специфічний вид ринкового ризику інфляційний податковий валютний процентний інвестиційний вид специфічного ризику випадкової загибелі або псування майна комерційний економічний неплатоспроможності втрати фінансової стійкості ціновий Алгоритм аналізу цінових ризиків включає наступні етапи: o виявлення цінових ризиків; Виявлення цінових ризиків передбачає ідентифікацію видів цінових ризиків.Управління ціновими ризиками - це діяльність повязана із запобіганням, пристосуванням, оптимізацією чи зниженням ступеня цінового ризику. Зміст управління ціновими ризиками складають наступні функції: 1. запобігання можливості виникнення цінових ризиків; Запобігання можливості виникнення цінових ризиків - передбачає відмову від дій або впровадження заходів по нейтралізації виникнення ефектів, які можуть супроводжуватися ціновим ризиком і викликати втрату прибутку. Пристосування до можливості виникнення цінового ризику - передбачає проведення заходів по пристосуванню та нейтралізації негативного впливу цінових ризиків на діяльність продавця (табл.3.1). Оптимізація або зниження ступеня негативного впливу цінового ризику - передбачає визначення внутрішніх та зовнішніх засобів зниження ступеню цінового ризику.Господарська діяльність підприємства поєднана з численними ризиками, рівень яких зростає з розширенням обсягів діяльності і з бажанням керівників господарювання субєкта збільшити розмір одержуваного прибутку. Дослідження з аналізу ризику можна знайти в літературі з психології, медицини, філософії, й у кожній з наук вивчення ризику ґрунтується на предметі досліджень даної науки природно, спирається на власні підходи й методи. Аналіз численних визначень ризику дозволяє знайти основні моменти, що є характерними для ризикової ситуації: випадковий характер події, що визначає, який з можливих наслідків реалізується на практиці; наявність альтернативних рішень; Таким чином, категорію "ризик" можна визначити як небезпеку потенційно можливої, ймовірної втрати ресурсів чи недоодержання доходів порівняно з варіантом, що розрахований на раціональне використання ресурсів у даному виді підприємницької діяльності. Хоча наслідки ризику найчастіше виявляються у вигляді фінансових втрат чи неможливості одержання очікуваного прибутку, однак ризик - це не тільки небажані результати прийнятих рішень.

План
Зміст

Вступ

1.Сутність цінового ризику

2. Місце цінових ризиків в системі господарських ризиків

3. Управління ціновим ризиком на підприємстві

Висновок

Список використаної літератури

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?