Трансформація православ’я в глобалізованому світі: пострадянський контекст - Автореферат

бесплатно 0
4.5 142
Аналіз природи та витоків православного оновлення, а також механізмів втілення модерних елементів в обрядово-культову практику православ’я. Трансформації православ’я як об’єкт наукового дослідження. Православ’я та проблеми міжконфесійного діалогу.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
ІНСТИТУТ ФІЛОСОФІЇ ІМЕНІ Г.С.СКОВОРОДИЗ дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України за адресою: 01001, м.Київ, вул. Вона сприяє появі нових світських і релігійних світоглядів, а це загалом актуалізує проблему буття релігії, зокрема і православя як історико-культурного і релігійного явища, з яким повязана національна ідентичність ряду народів, зокрема й українського. Крім того, релігійна плюралізація суспільства сприяє неухильному зростанню кількості релігій, а це красномовно свідчить про те, що усталені і звичні відповіді традиційних церков на виклики реального життя дедалі менше влаштовують сучасну людину. Іншими словами - містичне богоспілкування поступається місцем соціальному служінню, переносячи розвязання екзистенційних проблем людини в невизначальну для релігії сферу, де її особливості вже не мають істотної ваги. Звязок дисертаційного дослідження з науковими програмами Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України є безпосереднім, оскільки автор був аспірантом відділення релігієзнавства і дисертація виконувалась в руслі планової теми „Релігія в контексті глобалізаційних процесів сучасності” (2003 - 2005 рр., № 003U000219).За доби незалежності України проблема трансформації православя у глобалізованому світі продовжує перебувати в центрі уваги науковців. В поле зору дослідників, крім РПЦ, потрапили й інші православні Церкви, як то Українська Православна Церква Московського патріархату (УПЦ МП), Українська Православна Церква Київського патріархату (УПЦ КП), Українська Автокефальна Православна Церква (УАПЦ). Серед науковців і релігієзнавців особливо варто виділити О.Сагана, який у праці „Вселенське православя: суть, історія, сучасний стан”, здійснив аналіз цілісного інституційного розвитку православя як конфесії. Однією із найважливіших проблем для православя є питання, як зберегти свою ідентичність і, водночас, не віддаляючись від світу, не перетворитись у гетто. У третьому розділі „Православя й богословське його осмислення” - аналізуються запропоновані православям шляхи впровадження найбільш оптимальних механізмів ефективного свідчення у сучасному світі.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?