Товарно-грошовий ринок в Україні - Дипломная работа

бесплатно 0
4.5 60
Історія становлення грошової системи в Україні: структура, сутність. Особливості функціонування Національного банку. Аналіз кон’юнктури товарно-грошових відносин. Особливості інтеграції України у світову економіку. Позиції у світовій організації торгівлі.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ АКАДЕМІЯ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ Кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності КУРСОВА РОБОТА З ДИСЦИПЛІНИ «ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ» на тему: «Розвиток товарно-грошових відносин в Україні» Виконала: студент гр. ЕО08-3 Чернець Ольга Андріївна Науковий керівник: старший викладач Єдинак В.Ю. м. Дніпропетровськ 2009 ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 «СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ТОВАРНО-ГРОШОВИХ ВІДНОСИН УКРАЇНИ » 1.1 Історія становлення грошової системи в Україні 1.2 Структура грошової системи 1.2.1 Сутність національної грошової системи 1.2.2 Особливості функціонування Національного банку України РОЗДІЛ 2 «АНАЛІЗ ТОВАРНО-ГРОШОВИХ ВІДНОСИН ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ» 2.1 Аналіз кон’юнктури товарно-грошових відносин 2.2 Особливості інтеграції України у світову економіку 2.3 Позиції України у світовій організації торгівлі ВИСНОВКИ Список використаної літератури ВСТУП Одним із найдавніших явищ суспільства, відіграваючих важливу роль у господарській діяльності людини та привертаючих до себе пильну увагу науковців на всіх етапах розвитку людства вважаються гроші. Одні економісти стверджували, що гроші - результат угоди, свідомої домовленості між людьми. Інші доводили, що гроші впроваджуються державою в якості інструменту для виміру цін товару. Проте, жодна з цих теорій не давала дійсного наукового зясування природи грошей як економічної категорії. В дійсності ж гроші не є результатом субєктивних дій людей та державних органів. Так, подібні відносини спостерігав відомий український мандрівник Міклухо-Маклай у папуасів Нової Гвінеї. У одного й того ж народу в різні часи, на різних місцевих ринках і у різних народів в один і той же час існували різні найбільш ходові товари, які виконували роль загального еквіваленту. Сьогодні посилюється тенденція до створення й подальшого розвитку високо інтегрованих економічних просторів, які об’єднують країни, близькі за географічним положенням, рівнем економічного та культурного розвитку. Але без відновлення місткості внутрішнього ринку як найкращого способу поширення позитивного ефекту, без розвитку виробництва товарів народного споживання і сфери послуг, що стимулюватимуть прискорене капіталотворення для послідовної реалізації динамічних структурних пріоритетів, країні буде важко інтегруватися у світовий економічний простір. РОЗДІЛ 1 «СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ТОВАРНО-ГРОШОВИХ ВІДНОСИН УКРАЇНИ» 1.1 Історія становлення грошової системи України Сучасні гроші в Україні мають свою передісторію. XI-XII ст. з розвитком торгових відносин в князівській Україні розвивається виготовлення металевих грошей в формі срібних злитків гривні. Проголосивши своїм Третім універсалом 18 липня 1917 року утворення Української Народної Республіки, Центральна Рада запровадила в Україні нову національну валюту. Раднаркомом на землях Радянської України були запроваджені «більшовицькі тисячки». У Бішкеку (Киргизстан) сталася зустріч глав держав СНД, на якій розглядався проект угоди про єдину грошову систему та про обіг рубля як законного платіжного засобу. Якщо Україна залишилася б в рублевій зоні, перед нею поставили б вимогу припинити будь-які самостійні кроки в сфері бюджетної, грошово-кредитної політики і оплати праці, і на першому етапі підпорядкували б справу емісійно-кредитного регулювання Центральному банку Росії, на другому міждержавному емісійному банку, який здійснював би регулювання єдиної грошової системи. 25 серпня 1996 року Президент України підписав Указ «Про грошову реформу в Україні», по якому: 1) з 2 вересня 1996 року в обіг вводиться національна валюта України - гривня і її сота частина - копійка; 2) в обіг були випущені банкноти вартістю 1, 2, 5, 10, 20, 50 і 100 гривень і розмінна монета номінальною вартістю 1, 2, 5, 10, 25 і 50 копійок. Таблиця 1 Становлення сучасної грошової системи Типи загальних еквівалентів Форма грошей Грошова система Товарний Товари (худоба, хутро, прикраси) Товарно-грошова Металево-чеканний Благородні метали в формі монети Металево-грошова Емісійний (вексельно-депозитний) Кредитні гроші Кредитно-грошова Таблиця 2 Структура сучасних грошей Державні Приватні Готівкові Безготівкові (депозитні) Банкноти центрального емісійного банку Поточні рахунки в комерційних банках Білонна монета 10% Квазі-гроші (термінові ощадні рахунки) 90% Україні доводилося національну грошову систему створювати з самого початку, оскільки та, що до цього існувала, не була національною. Грошова система України функціонує відповідно до закону про Національний банк України (НБУ). Ці дані досліджує та аналізує Міністерство економіки України та Державний комітет статистики. Розглянемо соціально-економічний розвиток України у 2008 році.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?