Товарна політика ВАТ Вентиляторний завод "Гермес" - Контрольная работа

бесплатно 0
4.5 91
Аналіз життєвого цикл продукту ВАТ Вентиляторний завод "Гермес". Товарна політика заводу. Взаємозв"зок товарної політики із стратегією розподілу і маркетинговою ціновою політикою. Конкуренція і антиделенінгова діяльність ВАТ Вентиляторний завод "Гермес".

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Зміст 1. Коротка характеристика ВАТ Вентиляторний завод «Гермес» 2 2. Товарна політика ВАТ Вентиляторний завод «Гермес» 7 4. Коротка характеристика ВАТ Вентиляторний завод «Гермес» Базою аналізу є ВАТ Вентиляторний завод «Гермес», який розташований в м. Вінниця та здійснює постійну діяльність щодо виготовлення промислових вентиляторів та інших товарів з металу для реалізації як промисловим підприємствам, так і населенню. В організаційній структурі підприємства прослідковується японська модель організації виробничої системи (рис. Бухгалтерська служба підприємства веде відображення господарських операцій діяльності ВАТ Вентиляторний завод «Гермес» в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності на основі Міжнародних стандартів фінансової звітності, що позиціонує підприємство на зовнішніх ринках та дає змогу надавати фінансову звітність зацікавленим закордонним користувачам в доступній формі. Визначальною характеристикою організаційної структури підприємства є відсутність структурного підрозділу склад, що пояснюється діяльністю відділу логістики ВАТ Вентиляторний завод «Гермес», який працює по японській методиці «точно в термін», тобто підвезення необхідної кількості економічних запасів до робочого місця працівника згідно плану виробничого процесу підприємства, що унеможливлює крадіжки запасів підприємства та сприяє повному та своєчасному використанню всіх товарно-матеріальних запасів підприємства, окрім того дана організація виробничої системи ліквідує технологічні перерви в виробництві для постачання товарно-матеріальних цінностей на робоче місце кожного працівника, що підвищує продуктивність праці та рентабельність продукції підприємства, а отже, надає конкурентні переваги продукції підприємства в порівнянні з аналогічною за технічними характеристиками продукцією інших виробників. Відділ прогресивного маркетингу прогнозує та оцінює кон’юнктуру ринків промислових вентиляторів та кондиціонерів України в розрізі окремих галузей промисловості та регіонів та закордону з метою встановлення об’єктивних потреб в нових технічних характеристиках промислових вентиляторів та кондиціонерів.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?