Товарна політика підприємства на прикладі ДП УВК "Nemiroff" - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 101
Діяльність горілчаної компанії "Nemiroff". Аналіз товарної номенклатури та ступеня її відповідності потребам ринку. Побудова ринкового профілю товарних ліній. Заходи щодо модифікації товарної номенклатури та лінії, посилення товарної марки і бренду.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Зміст Вступ 1. Характеристика діяльності ДП УВК Nemiroff 2. Товарна номенклатура 3. Система заходів щодо посилення товарної марки і бренда Висновок Список використаних джерел Вступ Горілка - єдиний продукт, монолітного світового ринку якого попросту не існує. Смакові переваги в різних країнах постійно міняються: в Україні, та й в інших словянських країнах, споживання горілки зменшується, тоді як ринок вина активно розвивається. У своїй основі лікеро-горілчаної промисловість здатна виробляти продукцію, що приносить в результаті реалізації досить високий прибуток (надприбуток) оскільки навіть при відносно низької собівартості лікеро-горілчаної продукції в результаті продажів можна отримати близько 350-400% чистому прибутку. Нарешті, Nemiroff ? це міжнародний бренд, якому вперше в історії рейтингу Світового Клубу Мільйонерів (Великобританія) два роки підряд, ? в 2003 і 2004 роках ? вдалося стати найшвидше розвиваючим в світі з показником зростання, що перевищує 40%. 2006 рік - згідно рейтингам авторитетних видань Impact (США)VODKA?TOP 20 Brands Worldwide і IWSR Drinks Record (Великобританія) ТМ Nemiroff зайняла друге місце в світі за обємами продажів серед горілчаних брендів. Асортименти складається з 25 позицій (горілки класичні ? 3 види, горілки особливі ? 8 видів; гіркі настойки ? 4 види; солодка настойка ? 1 вид; TOP Spy ? 4 види, Jolly Spy ? 5 видів). Флагманськими брендами компанії є горілки Nemiroff Оригінальна, Українська медова з перцем, Українська березова особлива, Житня з медом, Nemiroff Premium і Nemiroff LEX. Таблиця 1.1 ? Основні техніко-економічні показники діяльності ДП УВК Nemiroff Показник Значення за роками Зміни (2008/2006) Зміни (2008/2007) 2006р 2007р 2008р В натур вираж. % В натур вираж % 1 2 3 4 5 6 7 8 Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції, тис грн 407800 479800 482000 74200 18, 19 2200 0,45 Собівартість реалізованої продукції, тис. грн 603240 657460 731500 128260 21,26 74040 11,26 Валовий прибуток (збиток), тис грн 59927 62046 108760 48832,8 81,49 46714,40 75,29 Інші операційні доходи, тис грн 18110 81888 87832 69721,8 384,99 5943,60 7,26 Адміністра тивні витрати, тис грн 23528 27389 47047 23519,4 99,97 19658, 20 71,77 Витрати на збут, тис грн 29739 41432 60389 30649,7 103,06 18957,50 45,76 Інші операційні витрати, тис грн 20027 88017 93204 73177,5 365,40 5187, 20 5,89 Обсяг реалізованої продукції, тис грн 108500 177800 315800 207300 191,06 138000 77,62 Оборотні активи, тис грн 208861 220034 196272 -12588,7 -6,03 -23761,9 -10,80 Необоротні активи, тис грн 103092 200140 397201 294109,0 285,29 197061,5 98,46 в т. ч основних фондів, тис грн 100296 113108 337179 236883,2 236,18 224070,8 198,10 Короткотермінові зобовязання, тис грн 81693 101107 176636 94942,80 116,22 75528,70 74,70 Довгострокові зобовязання, тис грн 110032 140123 241248 131216,50 119,25 101125,50 72,17 Власний капітал, тис грн 120754 177880 177085 56330,90 46,65 -795,40 -0,45 Фондовіддача 1,08 1,57 0,94 -0,14 -12,96 -0,63 -40,13 Фондоємність 0,92 0,64 1,07 0,15 16,30 0,43 67, 19 Фонд оплати праці, тис грн 899,7 1895,2 6487,4 5587,70 621,06 4592, 20 242,31 Рентабельність,% 24,68 19,28 31,22 6,54 26,50 11,94 61,92 Виходячи з проведеного аналізу можна зробити такі висновки: чистий дохід від реалізації продукції (робіт, послуг) у 2008 році збільшився у порівнянні з 2006 роком на 18,19% і на 0,45% у порівнянні з 2007 роком. Споживча цінність лікеро-горілчаних виробів полягає в їх здатності задовольняти вимоги покупців. Таблиця 2.1 ? Номенклатура продукції, яку виготовляється компанія Nemiroff у 2006-2007 роках (тис. грн) Назва продукції 2006 2007 2008 сума % сума % сума % Горілки класичні Nemiroff Пшениця українська відбірна 16719,8 4,1 18712,2 3,9 19280 4,0 Nemiroff Light 30992,8 7,6 35985 7,5 35186 7,3 Nemiroff Міцна - - 7197 1,5 12532 2,6 Горілки особливі Жітня українська відбірна 13865,2 3,4 16793 3,5 15424 3,2 Nemiroff Premium Lime - - 7197 1,5 10604 2,2 LEX vodka 9379,4 2,3 11515,2 2,4 11568 2,4 Немирівська 15904,2 3,9 19671,8 4,1 19280 4,0 Немирівська особлива 18758,8 4,6 22070,8 4,6 20726 4,3 Nemiroff Premium 25691,4 6,3 31666,8 6,6 32294 6,7 Nemiroff Premium Currant 12641,8 3,1 15833,4 3,3 16388 3,4 Nemiroff Original 16719,8 4,1 19192 4,0 17352 3,6 Ні пуху, ні пера 15904,2 3,9 17272,8 3,6 16388 3,4 Nemiroff Кльова 17535,4 4,3 10075,8 2,1 14942 3,1 Солодка настойка Настойка Nemiroff клюква на коньяку 18351 4,5 22070,8 4,6 21690 4,5 Гіркі настоянки Nemiroff Лимон 29691,6 7,2 35025,4 7,3 34704 7,2 Nemiroff Житня з медом 27730,4 6,8 33586 7,0 32776 6,8 Nemiroff Українська медова з перцем 28546 7,0 33586 7,0 34222 7,1 Nemiroff Українська березова особлива 23244,6 5,7 26389 5,5 27474 5,7 Top Spy Nemiroff Мистер лемон 13049,6 3,2 15833,4 3,3 14942 3,1 Мистер пич 11010,6 2,7 11515,2 2,4 10604 2,2 Мистер оранж 10602,8 2,6 10555,6 2,2 8676 1,8 Мистер грейп 7748,2 1,9 8156,6 1,7 8194 1,7 Jolly SPY Nemiroff Джин-тоник 9787,2 2,4 10555,6 2,2 10604 2,2 Виски-кола 7748,2 1,9 9596 2,0 9640 2,0 Ред бренди 8156 2,0 10075,8 2,

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?