Тлумачення норм права - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 40
Поняття та сутність тлумачення норм права. Причини необхідності тлумачення правових норм та способи його тлумачення. Класифікація тлумачення юридичних норм: види тлумачення норм права за суб’єктами та за обсягом їх змісту. Акти тлумачення норм права.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
курсова робота з дисципліни: Теорія держави та права ТЛУМАЧЕННЯ НОРМ ПРАВА Зміст Вступ 1. Поняття тлумачення норм права 2. Акти тлумачення норм права Висновок Список використаних джерел та літератури Вступ Ґрунтовне засвоєння теоретичних положень щодо тлумачення юридичних норм становить одну з необхідних умов правильного зясування змісту таких норм як при їх вивченні (зокрема, при здобутті юридичної освіти), так і при застосуванні або ж реалізації. Знання теорії тлумачення права слугує інтелектуальною базою, основою для практичного оволодіння різноманітними методами, способами, прийомами встановлення точного змісту законів, інших нормативно- правових актів. правовий норма тлумачення юридичний Отже, положення, ідеї, висновки даної теми курсу загальної теорії права і держави мають прямий вихід в юридичну практику, здатні позитивно впливати на неї. Наслідком тлумачення може бути розяснення змісту правових норм. Розяснення норм викликане потребами інтерпретатора і потребами юридичної практики. Французький філософ Р. Декарт радив: Вживайте правильно слова, і ви позбавите світ від половини непорозумінь. Але така роздвоєність абсолютно нетерпимим в юридичній сфері, де, як ні в якій іншій області, важлива однозначність, яка певною мірою досягається шляхом тлумачення. У даному випадку під тлумаченням розуміється юридичне тлумачення-зясування точного сенсу, змісту толкуємої правової норми. Причому тлумачення охоплює всі рівні або ступені юридичного аналізу, в тому числі: — аналіз буквального тексту, тобто Букви закону, іншого правового акта, зовніiнього, словесно-документального викладу його змісту; — догматичний аналіз, тобто аналіз юридичних особливостей норм, правових приписів, їх техніко-юридичного своєрідності, особливостей джерел права ; — соціально-історичний (метаюридичний) аналіз моральних, економічних та інших передумов законів, інших правових актів[1]. Навіть судді Конституційного Суду України, будучи першокласними професіоналами, наділеними виключним правом тлумачити Конституцію й інші нормативні правові акти, які не завжди розуміють предмет тлумачення однаково. Буває, що той чи інший закон одним політичним субєктом визнається конституційним, а іншим (наприклад Президентом України) - не відповідає Конституції України. Наприклад, у радянському Кримінальному кодексі 1960 р. була стаття 70, карає за антирадянську агітацію і пропаганду. Способи тлумачення норм права Спосіб тлумачення - це сукупність прийомів аналізу змісту нормативно-правових актів.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?