Типове проектування - Статья

бесплатно 0
4.5 37
Проектування підприємств молочної промисловості за індивідуальними, типовими проектами та проектами повторного застосування. Передбачення комплексної переробки сировини з високим рівнем механізації і автоматизації виробничих процесів на підприємстві.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Типове проектування.Типові проекти розробляють з метою забезпечення будівництва багаторазово повторюваних підприємств чи окремих будівель і споруд завчасно підготовленими економічними проектами на основі інструкції по типовому проектуванню СН 227-82. Розрахунково-пояснювальна записка обовязково включає певні потреби підприємства в робітниках, службовцях, інженерно-технічному персоналі, розрахунок собівартості продукції, аналізу капітальних витрат, рентабельності підприємств і економічної ефективності будівництва, а також техніко-економічні показники проекту у порівнянні з показниками аналогічних, що раніше застосовувались у будівництві проектів. У типових проектах не розробляються технічні рішення і графічні матеріали по позаплощадочним роботам і обєктам: підїзним шляхам, зовнішнім мережам і комунікаціям і т.п. Для скорочення трудоємкості і термінів спорудження заводів і цехів СЗМ в проектах застосовуються ефективні будівельні несучі і огороджуючі конструкції - одношарові легкобетонні і тришарові залізобетонні панелі для зовнішніх стін, азбестоцементні екструзійні і залізобетонні панельні перегородки, легкі металеві конструкції вітчизняного виробництва. При автоматизованому проектуванні на стадіях розробки технічного і техноробочих проектів основною задачею є визначення оптимальних параметрів підприємства, що проектується, в умовах багатоваріантного аналізу згідно вимог, вироблених на стадії передпроектних робіт.

Повысить уникальность
своей работыХотите, перезвоним вам?