Типова організаційна структура комерційного банку - Реферат

бесплатно 0
4.5 94
Загальні збори товариства як найвищий орган управління комерційного банку. Визначення основних напрямів діяльності і затвердження планів та звіту про їх виконання. Спостережна рада, загальне керівництво діяльністю, контроль за роботою правління банку.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Типова організаційна структура комерційного банкуНайвищим органом управління комерційного банку є загальні збори товариства, до компетенції яких належить: - визначення основних напрямів діяльності товариства і затвердження його планів та звіту про їх виконання; Загальне керівництво діяльністю банку здійснює рада банку (спостережна рада банку), яка контролює діяльність правління банку, а також виконує інші функції, делеговані загальними зборами. Правління вирішує всі питання, повязані з поточною діяльністю банку, крім тих, що належать до компетенції загальних зборів і ради банку. Він виконує такі функції: затверджує організаційну структуру процесу кредитування, встановлює напрямки диверсифікації кредитного портфеля, аналізує кредитний ризик портфеля та інших суттєвих ризиків, що повязані з кредитуванням, оцінює адекватність резервів на можливі втрати за позиками, приймає рішення щодо надання "великих" кредитів та періодичне списання безнадійних позик. До банківських доходів (витрат) належать доходи (витрати), безпосередньо повязані з банківською діяльністю, визначеною Законом України "Про банки і банківську діяльність".1.1 Процентні доходи Розділ 60: проценти по коштах, розміщених в НБУ та інших банках; по кредитах субєктам господарювання; органам державного управління, фізичним особам; по цінних паперах, крім доходів по операціях з філіями 1.2 Процентні витрати Розділ 70: проценти по коштах, отриманих від НБУ та інших банків, по депозитах субєктів господарської діяльності, бюджетних організацій, фізичних осіб, по цінних паперах власного боргу, інші проценти, крім витрат по операціях з філіями 2.1 Комісійні доходи Розділ 61: комісійні доходи від операцій з банками та клієнтами, крім доходів по операціях з філіями Розподіл прибутку банку здійснюється за результатами діяльності за рік згідно з рішенням загальних зборів акціонерів (пайовиків) банку. Прибуток, що підлягає розподілу, розраховується таким чином: чистий прибуток після оподаткування за звітний рік збільшується на розмір нерозподіленого і невикористаного прибутку за результатами попереднього фінансового року і зменшується на розмір відрахувань у офіційні резерви, які формуються згідно з чинним законодавством (резервний фонд та загальний резерв).

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?