Типові судові ситуації в кримінальних провадженнях про корисливо-насильницькі кримінальні правопорушення - Статья

бесплатно 0
4.5 198
Характеристика проблемних питань щодо визначення типових судових ситуацій у кримінальних провадженнях про корисливо-насильницькі кримінальні правопорушення. Визначення поняття судової ситуації, встановлення значення класифікації судових ситуацій.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
ТИПОВІ СУДОВІ СИТУАЦІЇ В КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ ПРО КОРИСЛИВО-НАСИЛЬНИЦЬКІ КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯЦей метод являє собою комплексний розгляд різноманітних судових ситуацій, включаючи побудову моделей і проведення з ними різного роду уявних експериментів: прогнозування напрямів розвитку судової ситуації, планування й розробка на ній передбачуваних рішень з управління ситуацією з метою вибору найбільш оптимального. Механічне перенесення поняття ситуації з досудових у судові стадії кримінального провадження неприпустиме, оскільки різняться процесуальні умови, в яких відбувається процес пізнання під час досудового розслідування й у суді, різниться і зміст пізнавальної діяльності, проте визначення слідчої ситуації є необхідною умовою для визначення й розкриття поняття судової ситуації [6, с. Сєрова, звертаючи увагу на схожість слідчої та судової ситуацій, пише, що як слідча, так і судова ситуації - це сформована напевному етапі судочинства обстановка в провадженні, що характеризується наявністю, обсягом, характером, джерелами й можливостями отримання доказової та оперативно-розшукової інформації про обставини, які підлягають доказуванню, яка має значення для вирішення завдань цього етапу і його планування [7, с. Когутича, судова ситуація - це конкретна обстановка судового розгляду кримінальної справи, особливості якої зумовлені обставинами розглядуваної судом події, характером і кількістю інформаційних даних про неї та осіб, причетних до цієї події, а також умовами встановлення цих обставин і судового їх дослідження, що в сукупності впливає на вибір шляхів і способів дій суду, прокурора й адвоката на конкретному етапі здійснення правосуддя [8, с. Мирошниченко робить висновок, що судова ситуація - це певне становище, що існує в будь-який момент судового розгляду кримінального провадження, характеризується сукупністю умов та обставин, взаємовідносинами суду з іншими учасниками процесу, на підставі оцінювання якого суддею приймаються рішення про вибір тактичних прийомів з метою вирішення завдань, що покладені на суд [9, с.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?