Типові помилки, що допускаються при призначенні та проведенні експертиз під час досудосого слідства - Статья

бесплатно 0
4.5 185
Негативний вплив процесуальних помилок на справу правосуддя. Недостатність доказового матеріалу і нерозкриття злочину. Притягнення до дисциплінарної відповідальності слідчих і прокурорів за допущені слідчі помилки і недбалість у кримінальних справах.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
ТИПОВІ ПОМИЛКИ, ЩО ДОПУСКАЮТЬСЯ ПРИ ПРИЗНАЧЕННІ ТА ПРОВЕДЕННІ ЕКСПЕРТИЗ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО СЛІДСТВАПід процесуальною помилкою слід розуміти ненавмисне порушення процесуального закону, що виражається в невиконанні або неналежному виконанні його вимог слідчим, органом дізнання, експертом [3, 215]. Адже питання про час призначення дактилоскопічної або іншої експертизи має не тільки процесуальне, а й тактичне значення, тому що вибір відповідного моменту повязаний з підготовкою необхідних для дослідження матеріалів та збереженням обєктів, а також з характером питань, які належить зясувати, методами подальшого дослідження та іншими специфічними ситуаціями розслідування певного виду злочинів. Відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень експерт має повідомити в письмовій формі особу або орган, яка (який) призначила (призначив) експертизу, про неможливість її проведення, якщо поставлене питання виходить за межі компетенції експерта (п. 4.13 згаданої інструкції експерт за наявності в постанові про призначення експертизи питань, що не стосуються предмета експертизи або не входять до компетенції експерта, вказує причини, з яких ці питання не вирішувались. Складаючи обвинувальні висновки, деякі слідчі при характеристиці складу злочину зазначають, що у справі проводилася та або інша експертиза, і тільки в довідці по справі або в списках осіб, які підлягають виклику на судове засідання, називаються прізвище й домашня адреса експерта, що проводив експертизу.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?