Типові банківські операції - Отчет по практике

бесплатно 0
4.5 50
Складання прогнозу касових оборотів та джерела інформації. Документальне оформлення видачі готівки з каси банку. Послідовність операцій з обробки платежів, що надійшли до місцевих бюджетів. Оформлення строкових депозитів. Операції з платіжними картками.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Прогноз готівкового обігу встановлює обсяг і джерела надходжень готівки до кас банків, обсяг і цільове спрямування видачі готівки з кас банків, обсяг випуску готівки або вилучення її з обігу в цілому по країні, Автономній Республіці Крим і регіонах. Для обґрунтування прогнозних розрахунків касових оборотів здійснюється аналіз: - змін у тенденціях соціально-економічного розвитку; джерел надходжень готівки в каси банків та напрямів видачі її з кас банків;Видача готівки іноземної валюти здійснюється за такими видатковими документами: - за заявою на видачу готівки - юридичним особам, їх відокремленим підрозділам, а також підприємцям з їх поточних рахунків на цілі, передбачені нормативно-правовими актами; фізичним особам з їх поточних, вкладних (депозитних) рахунків та переказу без відкриття рахунку, а також за операціями з відшкодування банкнот іноземної валюти, прийнятих на інкасо; Після затвердження місцевих бюджетів фінансові органи та/або міські (міст районного значення), сільські, селищні ради або їх виконавчі органи складають річний розпис доходів місцевих бюджетів та помісячний розпис доходів загального фонду місцевих бюджетів, розпис фінансування місцевих бюджетів та помісячний розпис фінансування загального фонду місцевих бюджетів, розпис асигнувань місцевих бюджетів та помісячний розпис асигнувань загального фонду місцевих бюджетів за формами згідно з додатками 1, 2 і на паперових та електронних носіях направляють органам Державного казначейства України у визначені чинним законодавством терміни. (зі змінами і доповненнями) "Про попередження і протидію легалізації (відмиванню) коштів, отриманих злочинним шляхом", при укладанні Договору про розміщення коштів на депозитному рахунку з юридичними особами, що не мають у Банку відкритих рахунків, і відкритті Депозитних рахунків, з урахуванням вимоги проведення ідентифікації Клієнта, підприємство надає Банку наступні документи: - паспорта осіб, які мають право першого і другого підпису, а також уповноважених осіб, що відкривають Депозитний рахунок від імені субєкта господарської діяльності (подаються особисто власниками). (еквівалента в інвалюті за курсом НБУ на день проведення операції) надаються копії експортно-імпортних контрактів (завіряються уповноваженою особою Банку), копії інших документів з описом джерела походження коштів, а також копії довідок про наявні відкриті рахунки Клієнта в інших банках з вказівкою реквізитів банків і рахунків (довідки оформлюються уповноваженими особами банків, у яких підприємство має відкриті банківські рахунки, копії завіряються уповноваженою особою; або дана інформація може бути представлена Клієнтом у Заяві вільної форми, завіреної уповноваженими особами і печаткою підприємства). У випадках, коли кошти Клієнта (при повній його ідентифікації в Банку) перераховуються на депозитний рахунок з поточного рахунку, відкритого в іншому Банку, а також у випадках необхідності детального аналізу джерела походження коштів, розташовуваних на депозитному рахунку в Банку при виникненні підстав вважати, що фінансова операція проводиться з метою легалізації (відмивання) доходів, Клієнт надає Банку документ, що містить опис джерела походження коштів, інші документи юридичної справи, з числа перерахованих вище, по запиту фахівців підрозділу Банку, які здійснюють роботу з депонованими коштами юридичних осіб (Корпоративних клієнтів), в обовязковому порядку.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?