Типологія сімей. Соціально-педагогічна робота з проблемними сім’ями - Реферат

бесплатно 0
4.5 127
Робота з молодими сім"ями по стабілізації сімейних стосунків. Допомога батькам у розв"язанні різних проблем сімейного виховання. Сімейне неблагополуччя та формування особистості дитини. Напрями та зміст соціально-педагогічної роботи з проблемними сім"ями.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Реферат з соціальної педагогіки на тему: „Типологія сімей. Соціально-педагогічна робота з проблемними сім’ями” Виходячи з основ­них функцій сімї, можна назвати такі типи сімей: 1) Залежно від виконання матеріально-економічної функції: - за рівнем матеріальної забезпеченості - бідні, малозабезпечені, забезпечені, багаті; - за професійною приналежністю, освітнім рівнем, віком, ставлен­ням, до релігії та за особливими умовами сімейного життя - сімї робітників, службовців, акторів, вчителів та ін.; студентські сімї; неповнолітніх; баптистів, мусульман; моряків, космо­навтів, висококваліфікованих спортсменів, геологів та ін. 2) Залежно від виконання житлово-побутової функції, за структу­рою сімї та особливостей проживання: - за складом сімї (структурою): неповні, прості нуклеарні (батьки і діти), складні (батьки, діти, дідусі, бабусі - у різних варіантах); великі (батьківська пара, декілька дітей зі своїми сімями - три і більше подружніх пар); 3) Залежно від виконання демографічної функції: - за кількістю дітей в сімї: інфертильні (бездітні), однодітні, ма­лодітні (2 дитини), багатодітні (3 і більше дітей до 16 років); - за однорідністю соціального складу: однорідні (сімя складаєть­ся з представників однакових соціальних прошарків - робіт­ничі сімї, сімї інтелігентів, сімї вчених і т.п.) - їх налічують до 70 відсотків; різнорідні сімї (члени сімї мають різну освіту, про­фесію. Деякі автори таку типологію розглядають дещо інакше і виділяють етапи життєвого циклу, що враховують тривалість спільного проживання й вік дитини: молоді сімї, сімї з дітьми пев­ного віку, сімї пенсіонерів. З точки зору соціальної роботи найбільшої уваги з боку соціальних служб потребують сімї, яким потрібна соціально-пси­хологічна, соціально-педагогічна допомога. Говорячи про сімейне благополуччя, В.О. Сухомлинський зазначав, що в такій сімї батько і мати жи­вуть у злагоді, між ними панують тонкі відносини у почуттях, взаємна повага, розуміння найтонших відтінків настрою один од­ного.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?