Типи взаємин батьків з дітьми дошкільного віку - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 86
Особливості розвитку самооцінки у дітей дошкільного віку. Типи взаємин батьків з дошкільниками. Внутрішній світ особистості, її самосвідомість. Динаміка самооцінки у дошкільному віці. Педагогічний супровід формування адекватної самосвідомості дитини.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університетВивчення властивостей самосвідомості, адекватності самооцінок, структури й функцій "образа "Я" представляє не тільки теоретичний, але й практичний інтерес у звязку з формуванням життєвої позиції особистості. Самооцінка відноситься до ядра особистості й суттєво впливає на поведінку індивіда. Самооцінка - цінність, значимість якої індивід наділяє себе в цілому й окремі сторони своєї особистості, діяльності, поведінки. Самооцінка формується при активній участі самої особистості й відбиває своєрідність її внутрішнього світу. Шибутані пише про самооцінку так: "Якщо особистість - це організація цінностей, то ядром такої функціональної єдності є самооцінка".Найбільш явно самосвідомість проявляється в самооцінці, тобто в тому, як дитина оцінює свої досягнення і невдачі, свої якості і можливості. Для розуміння того, як саме розвивається самооцінка дитини, що впливає на її формування, слід розглянути ту соціальну ситуацію, в якій розвивається дитина в період свого дошкільного дитинства. Шлях психічного розвитку дитини визначається системою відносин між ним і соціальною дійсністю і залежить від реального місця, яке маленька людина займає в світі людських відносин. До приходу дитини в дитячий сад соціальна ситуація його розвитку, в основному визначалася звязками дитина - дорослий. Тепер ці звязки дитина - дорослий доповнюються відносинами дитина - одноліток.Все психічне життя дитини розвивається під впливом оцінок оточуючих, кожен новий досвід, нове знання, вміння, набуте дитиною, оцінюється оточуючими. І скоро дитина сама починає шукати оцінку своїх дій, підкріплення правильності або не правильності пізнаваною нею дійсності. Діти, котрі виховуються у дитячому садку, володіють досить високим рівнем оцінки і самооцінки. Це і зрозуміло: їх діяльність, їх вміння, їх вчинки спрямовуються і організовуються педагогом, який обєктивно оцінює діяльність дітей, порівнює їх вчинки та вміння, на прикладах показуючи найкращі і найгірші зразки, тим самим, виховуючи у дітей прагнення порівнювати себе з іншими, оцінювати. Проте більшість дітей пяти-семи років правильно користуються цими порівняннями , і там, де в своїй оцінці вони можуть спертися на конкретний наочний матеріал , діти вживають ці поняття адекватно.Для того що визначити рівень самооцінки у дітей старшого дошкільного віку попередньо була проведена розмова з дітьми по наступним питанням: 1. Відповіді типу “так” оцінюються в 1 бал, відповіді типу “ні” оцінюються в 0 балів, відповіді типу “не знаю” чи “іноді” оцінюються в 0,5 бала. Двоє дітей: Олександр С. та Марія Н. поставили себе на найнижчу сходинку.Після експерименту експериментатором було задано кілька питань стосовно цих двоє дошкільників вихователю, і той пояснила, що в цій сімї досить суворо виховують цих дітей. Відповіді типу “так” оцінюються в 1 бал, відповіді типу “ні” оцінюються в 0 балів, відповіді типу “не знаю” чи “іноді” оцінюються в 0,5 бала. Було виявлено,що діти мають середній рівень самооцінки, так як знову ж таки всі діти відповіли як і в попередньому експерименті: четверо дітей більшість відповідало так, четверо дітей відповідали іноді, лише одна дитина:Марія Н найчастіше відповідала - незнаю.У ході роботи ми провели аналіз вітчизняних і закордонних дослідників на тему "Самооцінка дітей дошкільного віку" визначили їх взаємодію, простежили динаміку в різні вікові періоди й визначили оптимальні позитивні комбінації самооцінки. Здатність до самооцінки формується в людині в процесі його соціалізації, у міру свідомого засвоєння їм тих моральних принципів, які виробляються суспільством, і виявлення свого особистого відношення до власних учинків на основі оцінок, що даються цим учинкам навколишніми. Також було виявлено,що самооцінка тісно повязана з рівнем домагань особистості, з бажаним рівнем її самооцінки, рівень самооцінки впливає на рівень домагань особистості, на обиране коло труднощів життєвих цілей, на співвідношення удач і невдач на життєвому шляху людини, обумовлює тенденції розвитку особистості і її життєвої долі, імовірність наростання фрустрированности й невротичности. Важливо, щоб рівень домагань був трохи вище самооцінки, трохи випереджав її, створюючи тим самим можливості росту З віком самооцінка стає більш адекватною, що допомагає учням реальніше оцінювати свої можливості й відповідно до цього планувати навчання, розміряти свій рівень домагань.

План
Зміст

Розділ 1. Вступ

1.1 Самооцінка

1.2 Особливості розвитку самооцінки у дітей дошкільного віку

1.3 Динаміка самооцінки у дошкільному віці

Розділ 2. Аналіз динаміки самооцінки у дітей дошкільного віку

2.1 Опис методики дослідження

2.2 Аналіз особливостей динаміки самооцінки у дошкільників

2.3 Педагогічний супровід формування адекватної самооцінки у дошкільників

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Розділ 1. Вступ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?