Типи вищої нервової діяльності великої рогатої худоби та характер адаптаційних реакцій на дію зовнішніх подразників - Автореферат

бесплатно 0
4.5 216
Параметри основних показників умовно-рефлекторної діяльності корів на початку досліду, а також їх зміни за впливу на організм тварин хімічного, біологічного та технологічних подразників. Дослідження показників крові корів за нітратного навантаження.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Національний університет біоресурсів і природокористування України АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук Робота виконана в Національному університеті біоресурсів і природокористування України Кабінету Міністрів України НААН України, Заслужений діяч науки і техніки України Мазуркевич Анатолій Йосипович, Національний університет біоресурсів і природокористування України, проректор з наукової та інноваційної діяльності Захист відбудеться “22“ червня 2011 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.004.14 у Національному університеті біоресурсів і природокористування України за адресою: 03041, м.У дослідах на коровах вперше встановлені нові механізми забезпечення функціонування організму тварин із різними типами вищої нервової діяльності в інтактному і стресовому станах, які проявлялися в характері реакцій адаптації на вплив хімічного, біологічного і технологічних подразників, в динаміці фізіологічних параметрів метаболічних показників, особливостях імунологічних реакцій, і залежали від сили, врівноваженості та рухливості основних нервових процесів у корі півкуль головного мозку. Функціональний характер захисно-пристосувальних реакцій організму корів за хімічного, біологічного і технологічного стресу тісно корелює з типологічними особливостями вищої нервової діяльності: для тварин сильних урівноважених типів нервової системи притаманний високий ступінь реакцій адаптації. На підставі цього запропоновано новий метод визначення типологічних особливостей вищої нервової діяльності корів за співвідношенням ритмів електроенцефалограми при дії подразника. Висока сила нервових процесів забезпечує розвиток стійкої домінанти лактації у корів та інтенсивний прояв рефлексу молоковіддачі, що характеризується домінуванням повільних біострумів мозку, стійкістю регуляції ритму серця та станом автономної рівноваги у тварин. У корів сильних врівноважених типів вищої нервової діяльності переважає посилення переважно внутрішнього шляху формування протромбіназної активності, що вказує на суттєвіше зменшення активованого парціального тромбопластинового часу порівняно з тваринами інших типів.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?