Типи вербальних атракторів концепту емпатія в сучасному англомовному дискурсі - Статья

бесплатно 0
4.5 146
Принципи та структура саморегульованих систем у англомовному дискурсі. Типологізація вербальних атракторів, аналіз їхньої організації. Одиниці семантичного простору концепту емпатія. Механізми переносу мовної інформації, переходу з одного модусу в інший.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Типи вербальних атракторів концепту емпатія в сучасному англомовному дискурсіДля створення атракторної моделі концепту ЕМПАТІЯ ми використали розподіл атракторів на три основні класи: точкові, періодичні (квазіперіодичні) і дивні [Kellert 1998, c. Притягуючись до точкового атрактора (іменник empathy у формі однини), концепт перебуває в стані рівноваги з дискурсивним середовищем, а його зміни не впливають на його поведінку (точковий атрактор є інваріантним у часі). На рівні індивідуальної свідомості комунікантів стереотипне знання про емпатію обертається навколо цієї точки фазового простору концепту. Ця лексема є прямою номінацією з інгерентним семіотичним значенням, яке закладене в семантичному ядрі слова, і належить до мовних одиниць, предметно-логічне значення яких складає поняття про емпатію. Зона дії періодичних (квазіперіодичних) атракторів позначена двома (періодичний атрактор) та багатьма (квазіперіодичний атрактор) точками тяжіння, між якими коливається система концепту ЕМПАТІЯ.Різні вербальні атрактори характеризують кожну фазу “життєвого циклу” концепту ЕМПАТІЯ, розкриваючи логіку руху концептуальної системи до мети в дискурсі. 3) квазіперіодичного атрактора (n-а кількість структур - лексика, пряме або опосередковане предметно-логічне значення якої складає поняття про емпатію й закладене в семантичному ядрі слова (у тому числі ідіоми); 4) дивного атрактора (випадки, коли мовець конструює мовленнєві вирази, які на перший погляд не мають нічого спільного з поняттям емпатії, а не вживає для передачі думки вже відомі структури-репрезентанти концепту). англомовний дискурс модус емпатія Залежно від потреб комунікації концепт ЕМПАТІЯ може мимовільно переходити з одного модусу в інший (відбувається фазовий перехід або біфуркація, позначена зміною наявного атрактора).

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?