Типи правопорушень і вини - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 47
Поняття та класифікація правопорушень, їх види та характерні ознаки, відображення даної категорії в сучасному законодавстві держави. Суб"єкти та об’єкти правопорушення, а також його сторони. Причини та передумови, а також шляхи та принципи усунення.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Ця тема, на мою думку, актуальна тому що правопорушення це явище, яке стало поширеним особливо в наш час, і щоб запобігти його негативних наслідків на суспільство потрібно досліджувати причини виникнення правопорушень та запобігати їм. Слід зазначити, що правопорушення посилюються не на закон, а на ті умови, які породили цей закон, на ті класові інтереси, які знайшли в ньому своє вираження, на ті суспільні відносини, які закріплюються і охороняються ним (правопорядок). Більшість вчених, що займаються дослідженням проблеми зловживання правом, вважають, що воно являє собою правопорушення або окремі види зловживання правом є правопорушенням. Так, якщо використовувати поняття «правопорушення» у широкому сенсі, згідно з яким дане явище становить собою антигромадську діяльність, що заподіює шкоду суспільству і караеться за законом, зовсім не складно довести, що зазначеними ознаками характеризується і зловживання правом [6]. Таким чином, правопорушення виявляється як природний результат, побічний продукт дії нормативно-правових актів у суспільстві, тобто є суспільно небезпечним, винним, протиправним діянням, що завдає шкоди особистості, державі чи суспільству в цілому.Правопорушення є юридичним фактом у вигляді неправомірного вчинку, що тягне виникнення правовідносин між порушником і державою. Ці ознаки відрізняють правопорушення від порушень інших соціальних норм (моралі, звичаїв, релігії, корпоративних норм). Склад правопорушення являє собою сукупність встановлених законом елементів, наявність яких дозволяє кваліфікувати діяння як правопорушення Склад правопорушення включає чотири складові: обєкт, субєкт, обєктивну і субєктивну сторони. До причин зростання правопорушень, насамперед, слід віднести недосконалість законодавства, поляризацію соціальних інтересів в суспільстві, низький матеріальний рівень життя населення, недовіру до влади, в тому числі і судової, невисоку правову культуру громадян, широке поширення в суспільстві алкоголізму та наркоманії, недостатньо ефективну роботу правоохоронних органів і т.д. Найважливіша роль у зміцненні правопорядку в суспільстві належить державі, основними завданнями якого в цій сфері є: постійне вдосконалення і своєчасне оновлення чинного законодавства, підвищення ролі правосуддя, покращення діяльності правозастосовних і правоохоронних органів, в тому числі і шляхом вдосконалення їх матеріально-технічної бази.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?