Типи іоноселективних електродів. Метод тонкошарової хроматографії - Контрольная работа

бесплатно 0
4.5 124
Потенціал ідеального іоноселективного електрода. Визначення важких металів у харчових продуктах. Використання атомно-абсорбційної спектрофотометрії. Характеристика та практичне застосування тонкошарової хроматографії. Атомно-емісійний спектральний аналіз.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ Індивідуальна робота з курсу: «Інструментальні методи наукових досліджень» варіант 2 Студентки 5 курсу групи ТМ 57 Гусаренко А. Викладач: Малинка О. В. Одеса 2015 1. Типи іоноселективних електродів ІОНОСЕЛЕКТИВНІ ЕЛЕКТРОДИ (мембранні електроди) - електрохімічні напівелементи електрохімічного ланцюга, потенціали яких залежать від активності у розчині іона, до якого селективний цей електрод. Потенціал ідеального І.е. описується рівнянням Нернста: де Е0 - стандартний електродний потенціал електрода; R - газова постійна; T - температура розчину, К; n - заряд іона з відповідним знаком; ai - активність іона, до якого селективний електрод. Розрізняють чотири основних типи І.е. 1. І.е. з твердофазною мембраною. На основі твердофазних мембран розроблені І.е. на галогенід-іони (Cl-, Br-, I-, F-), на NCS-, S2-, Ag , Pb2 , Cd2 , Hg2 , Cu2 та ін. 2. І.е. з рідинною мембраною.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?