Типи модальних значень в сучасній китайській мові - Статья

бесплатно 0
4.5 92
Характеристика сучасних досліджень категорії модальності. Основоположний аналіз граматичної системи китайської мови. Визначення лексико-семантичних розрядів слів. Особливість вивчення подвійного заперечення, що надає реченню стверджувальне значення.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
ТИПИ МОДАЛЬНИХ ЗНАЧЕНЬ В СУЧАСНІЙ КИТАЙСЬКІЙ МОВІМодальність - це комплекс актуалізаційних категорій, які, на думку мовця, характеризують відношення змісту висловлення до дійсності. Люй Шусян розуміє модальність як засіб розрізнення речень з однаковими за змістом поняттями і різною метою висловлення. Виходячи з розуміння того, що синтаксис є базою для аналізу граматичної системи китайської мови, не можемо оминути поняття, таке як предикативність - граматичну категорію, що формує речення, встановлюючи співвіднесеність повідомлюваного до дійсності. Модальна категорія як компонент предикативності формується протиставленням реальності й ірреальності, адже модальність - це комплекс актуалізаційних категорій, що характеризують із погляду мовця відношенням змісту висловлення до дійсності за домінантними ознаками реальності/ірреальності [1, с. Згідно з цією теорією, модальність розпадається на складові частини залежно від того, наскільки відривається висловлення від дійсності: реальній модальності відповідає висловлення дійсності, а в разі невідповідності того, про що повідомляється, фактам обєктивної дійсності, мова йде вже про ірреальну модальність [9, с.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?