Типи дозвіллєвої діяльності та їх зв"язок з соціально-психологічною компетентністю студентської молоді: факторний аналіз - Статья

бесплатно 0
4.5 225
Необхідність розробки теоретичної типології дозвіллєвої діяльності та її верифікації методами математичної обробки на емпіричному рівні. Вивчення зв"язку дозвілля з соціалізованістю особистості. Здійснення групування видів дозвіллєвих занять у типи.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
ТИПИ ДОЗІЛЛЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇХ ЗВЯЗОК З СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЮ КОМПЕТЕНТНІСТЮ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ: ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗЗ соціально-психологічної перспективи дозвіллям можна вважати будь-яку діяльність, що є емоційно позитивною, самовизначеною, самоцінною, внутрішньомотивованою, внутрішньовинагороджуваною, часом з невизначеністю кінцевого результату, що створює сприятливі умови для творчості. Неоднорідність змісту (види дозвіллєвих занять) й структури (внутрішня форма організації дозвілля як єдність стійких взаємозвязків між елементами змісту) дозвіллєвої діяльності опитаних підняли проблему її типології. Зважаючи на те, що метою побудування будь-якої типології є поглиблення розуміння та надання спрощеного значення складному феномену, ми припустили, що створення типології дозвіллєвої діяльності, по-перше, сприятиме кращому розумінню спектру й розмаїття дозвіллєвої діяльності студентства, встановленню схожості й відмінності між типами дозвіллєвої діяльності та, по-друге, надасть можливість емпіричного дослідження звязків провідних типів дозвіллєвої діяльності з соціально-психологічними особливостями соціалізації студентської молоді. Отже, на підставі неоднорідності змісту дозвіллєвої діяльності студентської молоді та різного співвідношення в ній елементів відпочинку, розваг, пізнання й творчості, було виокремлено провідні типи дозвіллєвої діяльності випробуваних, цілком усвідомлюючи умовність цього процесу. Отже, рекреативний тип дозвіллєвої діяльності характеризується діяльністю, мотивованою переважно відновленням життєвих сил (орієнтовний перелік: нічогонероблення, туризм, спорт, відпочинок у компаніях, компютерні ігри тощо), споживацький тип - відволіканням від рутинного життя, підвищенням рівня духовної культури, розширенням кругозору (орієнтовний перелік: читання, перегляд телепередач, відвідування кінотеатрів, театрів, концертів, музеїв, виставок, Інтернет-споживання тощо), а творчий тип - реалізацією свого потенціалу в творчому акті, саморозвитком, самореалізацією особистості (наукова (відкриття явищ та загальних закономірностей розвитку реального світу), технічна (практичне перетворення дійсності (винахідництво й конструювання)), художня (естетичне засвоєння дійсності та задоволення естетичних потреб людства), музикальна, літературна творчість, суспільно-політична діяльність та самоосвіта).

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?