Типи ділових конфліктів та причини їх виникнення - Реферат

бесплатно 0
4.5 90
Чотири типи конфліктних ситуацій і чотири типи інцидентів. Конфлікти відіграють позитивну роль, якщо вони допомагають виявити причини відставання чи недисциплінованості і недоліки в роботі. Загальні причини виробничо-ділових і особистих конфліктів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Реферат «Типи ділових конфліктів та причини їх виникнення» За характером виникнення вирізняють чотири типи конфліктних ситуацій і чотири типи інцидентів: цілеспрямований - об’єктивно-цілеспрямований; нецілеспрямований - об’єктивно-нецілеспрямований; цілеспрямований - суб’єктивно-цілеспрямований; нецілеспрямований - суб’єктивно-нецілеспрямований. Суб’єктивно виниклі конфліктні ситуації та інциденти можуть закінчитися як суб’єктивно, з ініціативи одного з опонентів, так і об’єктивно, у результаті зміни конфліктної ситуації. Розвиток конфлікту звичайно відбувається у такі етапи: поступове наростання напруженості в середовищі учасників конфлікту; збільшення кількості проблемних ситуацій і поглиблення первинної проблемної ситуації; підвищення конфліктної активності учасників, зміна характеру конфлікту вбік його жорсткості, залучення в конфлікт нових осіб; наростання емоційної напруженості, яка супроводжує конфліктні взаємодії, що може зробити як мобілізуючий, так і дезорганізуючий вплив на поведінку учасників конфлікту; зміна відносини учасників конфлікту до виникнення проблемної ситуації і до конфлікту загалом. Конфлікти відіграють позитивну роль, якщо вони допомагають виявити причини відставання чи недисциплінованості, недоліки в роботі, оздоровити ділові відносини. У розвитку кожного конфлікту можна фіксувати момент виникнення нової конфліктної ситуації та інциденту, а також їх припинення. Конфлікти, що відбуваються в процесі трудової діяльності людини, називаються діловими. Але тільки-но в одного з них нерви подалися, конфлікт перетворюється у відкритий. Виокремлюють такі джерела конфліктів: суперечності, які виникають на виробничому підґрунті, внутрішньоособистісні суперечності, які виражаються в негативних взаєминах, і конфліктна особистість. Причинами виробничо-ділових конфліктів можуть бути: суперечності, що виникають на ґрунті виробництва; відсутність співробітництва; авторитарне управління; конкурентна боротьба. Міжособистісний конфлікт - проблемно-конфліктна ситуація, у якій люди або переслідують несумісні цілі, або дотримуються несумісних цінностей і норм, намагаючись реалізувати їх у взаєминах один з одним, або одночасно в гострій конкурентній боротьбі прагнуть до досягнення однієї й тієї ж мети, яка може бути досягнута тільки однією з конфліктуючих сторін. Причинами міжособистісних конфліктів можуть бути: несумісність характерів; зіткнення протилежних мотивів, потреб, інтересів; внутрішньоособистісні суперечності; особистісна конкуренція. В основу даної моделі поведінки покладені ідеї Е. Мелібруди, Б. Зігерт, П. Ланг та інших авторів.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?