Типи і моделі ринкової економіки - Реферат

бесплатно 0
4.5 60
Поняття та суть економічних систем, їх відмінності та специфіка, вибір критеріїв для класифікації. Характеристика традиційної, командної, ринкової і змішаної системи. Переваги і недоліки американської, німецької, шведської, японської моделі економіки.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
ЗМІСТ ЗМІСТ 1 ВСТУП 2 1. ПОНЯТТЯ І СУТЬ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ 3 2. МОДЕЛІ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 15 ВИСНОВОК 22 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 24 ВСТУП У кожній системі існують свої національні моделі організації господарства, оскільки країни відрізняються рівнем економічного розвитку, соціальними і національними умовами. Вони відрізняються залежно від ступеня дії держави на економіку і від пріоритетних завдань. Проте сучасна модель ринкового господарювання, яка склалася в країнах з высоко- і среднеразвитой ринковою економікою, характеризується поряд загальних закономірностей: відвертість ринку; високим рівнем розвитку економіки країни в цілому і інфраструктури ринку; розвиненою системою методів регулювання національної економіки; економічним зростанням. Але успішне використання світового досвіду у вітчизняній економіці повинне відбуватися з урахуванням відмінностей в нинішньому рівні продуктивної бази, національного колориту. Необхідність подальших ринкових реформ, традиційно висока роль держави, посилення соціальних початків в сучасній економіці, неможливість і небажаність повернення до тотального домінування держави в економіці звужують теоретично широкий вибір до моделі соціального ринкового господарства. 1. Багатогранність економічної системи дозволяє визначати її по-різному: це і сукупність механізмів і інститутів, що стосуються виробництва, доходів; це і інститути організації; закони і правила, традиції, переконання, що стосуються економічної поведінки і тому подібне [2. С.31] Економічна система виділяється з інших видів систем (наприклад, технічних) своїми специфічними: виробництвом, обміном і розподілом благ в суспільстві, доведенням їх до кінцевого споживача. Ринковою економікою управляють, по влучному виразу великого економіста Адама Сміта, «невидима рука» ринку, що складаються на нім попит, пропозиція, ціни, конкуренція.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?