Типізація реагування особистості на екстремальні умови професійної діяльності - Статья

бесплатно 0
4.5 147
Дослідження психогенних розладів, що виникають у військовослужбовців під час ведення бойових дій. Визначення основних типів реагування військових на екстремальні ситуації в умовах проведення антитерористичної операції: астенічний, стенічний, дистенічний.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Стаття на тему: Типізація реагування особистості на екстремальні умови професійної діяльностіПредставлено основні концепції наукових досліджень психогенних розладів, які виникають у військовослужбовців під час ведення бойових дій у сучасних локальних військових конфліктах та після їх закінчення. The first group (up to 70% of the soldiers) will be characterized by a sufficient level of psychological readiness for the service and combat missions, the average level of anxiety, adequate to the environment, good adaptation resources. The third group (10%) is characterized as a person with an unsatisfactory level of psychological readiness for the service and combat missions, insufficient adaptation resources, high anxiety and, in general, lower job performance. Результати проведених досліджень особистісних змін у військовослужбовців, які приймали участь в бойових діях, показали, що незалежно від інтенсивності психоемоційних навантажень зміна структури психологічних характеристик людини, в основному, має негативний характер [3, 5-8]. Автор відзначив, щонайбільші зміни у психічному стані військовослужбовців відбувалися під час їх тривалого знаходження та ведення затяжних бойових дій: практично в усіх обстежених відмічалися ознаки астенізації з різними нервово-психічними розладами, нервово-психічна нестійкість збільшувалася з 22 % на початку ведення бойових дій до 38 % після 21-49 доби бойових дій.У військовослужбовців у залежності від типів реагування на донозологічні ознаки акцентуацій накладаються нові риси характеру, які отримуються в умовах проведення АТО, шляхом нашарування на особливості, що вже були набуті. Перша група (до 70 % військовослужбовців) буде характеризуватися достатнім рівнем психологічної готовності до виконання покладених СБЗ, середнім рівнем тривожності, адекватним обстановці, добрими адаптаційними ресурсами. До другої групи (близько 20 % військовослужбовців) буде відноситися особовий склад з високим рівнем психологічної готовності до виконання покладених СБЗ, низьким рівнем тривожності та високими адаптаційними ресурсами.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?