Тип культурного героя у дзеркалі вітчизняних ЗМІ - Статья

бесплатно 0
4.5 90
Форми прояву класичного типу культурного героя у вітчизняному друкованому медіадискурсі. Виявлення типологічних особливостей героїчних образів на сторінках загальноукраїнської преси. Представники "Розстріляного Відродження" в українських виданнях.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
У статті проаналізовано, як проявляється класичний тип культурного героя у вітчизняному друкованому медіадискурсі. Під культурним героєм розуміють реальну людину високих моральних якостей, людиш глибоко шановане, яку визнають лідером. У масових виданнях тип майже не розкритий: у «Комсомольській правді в Україні» виявити культурних героїв можна, лише маючи знання про їх попередній життєвий шлях, а «Факти й коментарі» показують їх відірвано від сучасності й тим самим часто позбавляють змоги слугувати прикладом для наслідування.Часто саме від них залежить, чи можна називати людину героєм, до якого із типів слід віднести того чи іншого героя. Найповніше моральні якості героїв розкриваються в образі культурного героя, оскільки саме цей тип характеризується як категорія моральної відповідальності, мета життя культурного героя - створення матеріального чи нематеріального блага для інших, просвіта людей, удосконалення світу. У міфічних сказаннях культурний герой - персонаж, дії якого спрямовані на створення чи добування для людей різних культурних цінностей на зразок вогню, засобів праці; культурні герої навчають обробітку землі, мисливству, мистецтвам, вводять соціальні та релігійні установки [5]. У масових виданнях «Комсомольська правда в Україні» та «Факти і коментарі» виявлено лише 4 і 13 матеріалів відповідно, що стосуються культурних героїв. Перелічені особи цілком відповідають поняттю культурного героя, оскільки мають високі професійні здобутки, можуть слугувати моральними авторитетами, є досить відомими й шанованими, але ідентифікувати їх як культурних героїв у «Комсомольській правді» можна переважно маючи попередні знання, у матеріалах видання героїчні риси цих постатей майже не простежуються.Феномен культурного героя сягає ще Давньої Греції, однак до сьогодні не втрачає своєї актуальності й значущості. на прикладі культурних героїв можна якнайкраще простежити, як проявляється одна з головних героїчних рис - альтруїзм, прагнення зробити щось для й заради інших, адже саме ця риса є домінантою культурного героя. У масових виданнях цей тип розкритий досить скупо, наприклад, у «Комсомольській правді в Україні» виявити культурних героїв можна, лише маючи знання про їх попередній життєвий шлях, тоді як саме видання про характерні вчинки цих особистостей переважно не згадує. «Факти й коментарі» ж хоч і звертаються до героїчних образів частіше й подають їхні життєві історії, роблять це лише з нагоди ювілеїв, таким чином ізолюючи культурних героїв у їхньому замкненому часопросторі, показуючи їх відірвано від сучасності.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?