Тимчасовий доступ до речей і документів: проблеми унормування та застосування - Статья

бесплатно 0
4.5 144
Виокремлено ознаки тимчасового доступу до речей і документів шляхом ретельного аналізу змісту положень Кримінального процесуального кодексу України. Розглянуто проблеми унормування та застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
У статті виокремлено ознаки тимчасового доступу до речей і документів шляхом ретельного аналізу змісту положень Кримінального процесуального кодексу України, розглянуто проблеми унормування та застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження й запропоновано шляхи їх подолання.До основних правил застосування належать такі: 1) тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду; 2) застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: а) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; б) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого прокурора; в) може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся з клопотанням; 3) слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів тільки в тому випадку, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: а) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; б) самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв’язку з яким надається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження; в) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. У випадках коли слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, окрім зазначених вище обставин, повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; 1) сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді, суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком, коли доступ них заборонено, а саме: листування або інші форми обміну інформацією між захисником і його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта у зв’язку з наданням правової допомоги; обєкти, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією; 5) ухвала слідчого судді, суду є обов’язковою для виконання всіма підприємствами, установами й організаціями, службовими особами та громадянами, ніякі обставини не можуть бути поважними для відмови пред’явити або добровільно видати речі, документи, які вимагає уповноважена особа. Також слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав уважати, що без такого вилучення існує реальна загроза знищення або знищення речей чи документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?