Технологiчнi розрахунки процессiв переробки нафти та газу - Контрольная работа

бесплатно 0
4.5 105
Характеристика рівнянь, за якими визначається середньо-об`ємна, середньо-молекулярна температура кипіння нафтопродуктів. Визначення густини нафтопродукту за певної температури та атмосферного тиску. Дослідження процесу гідроочищення нафти – "Юнiонфайнiг".

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Середньо-обємна температура кипіння; Середньо-масова температура кипіння; Середньо-молекулярна температура кипіння; Де - маси (чи % мас.) окремих фракцій;Він визначається залежно від двох параметрів - густини і температури кипіння, величена яких залежить від складу нафтопродуктів - густини і температури кипіння, величина яких залежить від складу нафтопродуктів. 6.Визначити густину нафтопродукту за температурою 177 й тиском 15,0 МПА, якщо його густина при 20 дорівнює 680 кг/м3 . і К = 10,0 За Додатком 3 знаходимо густину за температурою 177 , знаючи густину за 20 та величину характеристичного фактору К=10,0. Підставляючи отримані дані у формулу , одержуємо: Визначаємо за формулою: Визначаємо характеристичний фактор К за формулою: Молекулярну масу фракції визначаємо за формулою: М = (7•11,5 - 21,5) (0,76 - 0,04 •11,5) • 99,8 (0,0003 • 11,5 - 0,000245)•(99,8)2 = 59 29,94 9,96=98,9. Знаходимо коефіцієнт активності ? =0,85; фугітивність рідкого н-гексану, що знаходиться за температурою t і під тиском власної насичиної пари Р, дорівнює фугітивності за цих же умов, тобто: Константа фазової рівноваги дорівнює: 12.Умовна вязкість масляної фракції при 100 і 50 складає відповідно 2,6 і 24 .

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?