Тіт Лівій - Реферат

бесплатно 0
4.5 17
Розгляд твору Тіта Лівія "Римської історії від заснування міста", його основні погляди та концепції. Біографія історика та епоха його життя. Особливості мови та викладення матеріалу. Відношення Лівія до релігії, влади та зовнішньої політики Риму.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Вступ Тіта Лівія можна по праву вважати одним із найбільш значних істориків Риму епохи імперії. По-перше, ми можемо звернути увагу на те, що саме його твори відкривають собою епоху імператорської історіографії, а по-друге, саме у його творах найбільш детально та точно відображені колишні етапи існування Римської держави, починаючи із найдавнішого, і закінчуючи IV століттям до нашої ери. Актуальність теми полягае в необхідності вивчення та аналізу так званої альтернативної історії,засновником якої й став Тіт Лівій. Труд Лівія охоплював події в Римі і на фронтах незліченних війн, починаючи з часів легендарних, що передували заснуванню міста, і до 9 р. н. е. Зразками досконалого стилю Лівій називав Демосфена та Цицерона. Про Лівія з повагою відзивалися старший та молодший Сенеки, Квінтиліан і Тацит, а його праці використовували Валерій Максім, Анней Флор, Лукан та Сілій Італік. Лівій працював над Історією 40 років і спирався на праці головним чином молодших анналістів: Квінта Елія Туберона, Гая Ліцинія Макра та Валерія з Анція (в основному, в першій декаді), а також на Фабія Піктора, Кальпурнія Пізона, Клавдія Квадригарія та Полібія. У 27 році до н. е, у час коли остаточно встановилася система принципату і Гай Октавій отримав ім’я Август, Тіт Лівій опинився у Римі і увійшов у склад прибічників нового правителя Риму.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?