Сучасні тенденції воєнного виробництва як чинники формування воєнно-економічної безпеки - Автореферат

бесплатно 0
4.5 165
Визначення сучасних світових тенденцій воєнного виробництва та встановлення їх економічної природи. Виявлення впливу оборонних витрат на забезпечення воєнно-економічної безпеки. Формулювання шляхів визначення оборонних потреб Збройних сил України.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукРобота виконана у Національній академії оборони України, Міністерство оборони України. Кириленко Володимир Іванович, Національна академія оборони України, Міністерство оборони України, професор кафедри економіки та фінансового забезпечення. кандидат економічних наук, доцент Кірєєв Станіслав Іванович, Інститут економічного прогнозування НАН України, старший науковий співробітник відділу економічного зростання та стратегічних змін в економіці. Захист відбудеться 08.04.2005 р. о 14-30 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Національного інституту стратегічних досліджень за адресою: 01030, м.Україна, як і усі пострадянські країни, зіткнулася зі складними проблемами забезпечення оборони в умовах трансформаційної економіки, реструктуризації оборонно-промислового комплексу та реформування Збройних сил. Вирішення цих проблем ускладнюється відсутністю фундаментальних досліджень цих питань, невеликим досвідом такого роду перетворень, значною специфікою їх у різних країнах, яка викликана різними стратегіями національної безпеки, стартовими позиціями, орієнтирами, що не дає змогу зробити узагальнювальні висновки та прогнози. Процес реструктуризації оборонно-промислового комплексу України, який триває, не дасть ефективних результатів без урахування сучасних світових тенденцій воєнного виробництва. Їхнє ігнорування не дасть змогу провести реформування Збройних сил України за світовими стандартами, що вплине на зниження рівня національної безпеки країни взагалі та воєнно-економічної безпеки зокрема. Однак, незважаючи на відомі дослідження сучасних світових тенденцій воєнного виробництва, все ще залишаються недостатньо дослідженими, а отже актуальними з огляду на їх роль та вплив на воєнно-економічну безпеку держави питання вивчення та врахування цих тенденцій у контексті розвязання проблем реструктуризації національного ОПК, реформування Збройних сил України.Складовою національної безпеки є воєнно-економічна безпека, під якою розуміється такий ступінь розвитку оборонно-промислового комплексу країни, який гарантує його стійке функціонування в умовах воєнно-економічного протиборства і забезпечує задоволення воєнно-економічних потреб на умовах розумної оборонної достатності. Інакше кажучи, воєнно-економічна безпека передбачає такий стан оборонного сектора економіки, що гарантує достатній рівень воєнного споживання в період воєн і збройних конфліктів і забезпечує в мирний час задоволення оборонних потреб. В умовах, коли успіх у збройній боротьбі залежить від готовності всієї економіки до задоволення оборонних потреб, вирішення проблем воєнно-економічної безпеки має передбачати: визначення оборонних потреб держави; розвиток економіки з максимальною орієнтацією на можливе задоволення потреб оборони; орієнтацію економіки в умовах конверсії не на виробництво максимально можливої кількості озброєння та військової техніки (ОВТ), а на задоволення мінімальних потреб оборони з метою створення більших потенційних можливостей щодо воєнного виробництва в особливий період; розвиток тісних взаємозвязків воєнного та цивільного виробництв, “подвійних” технологій; мобілізаційну підготовку до розгортання воєнного виробництва в особливих умовах, створення щодо цього відповідної законодавчої бази; завчасне вирішення проблеми забезпечення стійкості і виживання економіки у можливій війні; формування мобілізаційних запасів, підготовку воєнно навчених резервів; вивчення можливого супротивника, своєчасне виявлення його воєнних приготувань та адекватне реагування на них тощо. Значні особливості оборонного сектора економіки, його певна відокремленість, формування та самовідтворюване функціонування оборонно-промислового комплексу, взаємовплив війни та економіки, складнощі реструктуризації оборонно-промислового комплексу в Україні в умовах трансформаційної економіки надають специфічності аналізу сучасних світових тенденцій воєнного виробництва, що притаманні оборонним секторам розвинених країн світу та їх виробникам озброєння й військової техніки, безпосередньо впливають на рівень воєнно-економічної безпеки цих країн. У другому розділі “Оборонні витрати як критерій оцінки воєнно-економічної безпеки держави” аналізується якою мірою на оборонні витрати впливають зміни у сфері безпеки.У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукового завдання, що виявляється у науковому обґрунтуванні, визначенні, аналізі та характеристиці сучасних світових тенденцій воєнного виробництва, розкритті напрямів їх впливу на формування воєнно-економічної безпеки, розробці рекомендацій та пропозицій щодо підвищення ефективного забезпечення воєнно-економічної безпеки в сучасних умовах реформування Збройних сил та визначення шляхів створення самодостатнього оборонно-промислового комплексу України як складової системи національної безпеки.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?