Сучасні тенденції в управлінні людським капіталом - Статья

бесплатно 0
4.5 93
Тенденції в управлінні людським капіталом крізь призму моделі "3Т", де основний наголос зроблено на формуванні креативного капіталу за трьома його складовими - технологія, талант і толерантність. Шляхи покращання впливу низки чинників на людський капітал.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Львівський національний аграрний університетХарактеризуючись здібностями та вміннями, працівник створює для підприємства додатковий продукт, але в еру інформатизації суспільства та постійних змін вимог щодо персоналу підприємства стають перед проблемою управління цим ресурсом. Для керування персоналом на підприємствах формуються відділи кадрів, але їх функції здебільшого зводяться до обліку особових даних та відображення внутрішнього переміщення капіталу. Семян, перехід від постіндустріального суспільства до нового інформаційно-інтелектуального визначає людський капітал як найважливіший стратегічний обєкт управління підприємством [4]. Чухно визначає інтелектуальний капітал як "капітал, що акумулює наукові та професійно-технічні знання працівників, поєднав інтелектуальну працю й інтелектуальну власність, нагромаджений досвід, організаційну структуру, інформаційні мережі - тобто все те, що визначає імідж підприємства та зміст його діяльності. У рамках свого дослідження ми ставили завдання дослідити чинники, що впливають на людський капітал, та намітити шляхи покращання управління ним.Використання моделі "3Т" допоможе визначити основні недоліки у формуванні людського капіталу та потенціалу, який наявний в країні на певну дату, поліпшити систему плану та підготовки людських ресурсів й управління ними. Використання новітніх технологій, зокрема "хмарної" технології, дасть змогу скоротити затрати часу працівників відділу кадрів на формування звітності, перспективних планів, а також кількість працівників цієї служби на підприємствах. Людський капітал в системі чинників реалізації міжнародних бізнес - проектів / М.В. Ніколайчук // Вісник Хмельницького національного університету. Індекс людського розвитку: проблеми вимірювання на національному та світовому рівнях [Електронний ресурс] / В.І.

План
Основний зміст дослідження

Повысить уникальность
своей работы

Хотите, перезвоним вам?