Сучасні тенденції відтворення армії як соціального інституту (соціологічний аспект) - Автореферат

бесплатно 0
4.5 156
Аналіз реформ військової освіти в Україні в контексті соціального реформування. Зміни соціальної політики держави з рекрутування молоді у вищі військові навчальні заклади. Соціальні джерела відтворення соціально-професійної групи військовослужбовців.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Національна академія наук УкраїниРобота виконана в Інституті соціальних наук Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Науковий керівник доктор філософських наук, професор Попова Ірина Марківна, Інститут соціальних наук Одеського національного університету, професор кафедри Офіційні опоненти: доктор соціологічних наук Афонін Едуард Андрійович, Верховна Рада України, завідувач відділу інформаційно-бібліотечного забезпечення Інформаційного управління апарату Верховної Ради України кандидат соціологічних наук, доцент Галєєв Вадим Алімович, Науково-дослідний центр гуманітарних проблем Збройних Сил України, начальник центруТому у дослідженні розглядаються переважно ті процеси відтворення армії, які повязані з підготовкою офіцерських кадрів як основної ланки, головної фігури у військовій справі. Реформа системи військової освіти, яка здійснюється сьогодні, спрямована на підвищення відтворюючої функції військової освіти. Успішною ця реформа буде тільки в тому випадку, якщо будуть максимально узгоджені інтереси не тільки суспільства (держави) в створенні армії, яка відповідає сучасним вимогам, але й особистості, для якої служба в такій армії була б престижною та привабливою. Потреба в дослідженні сучасних тенденцій відтворення офіцерського складу і соціально-професійної мобільності курсантів та випускників вищих військових навчальних закладів (ВВНЗІВ) стає невідкладною не тільки у звязку з процесами, які відбуваються в армії, але й тими, які відбуваються в усьому суспільстві: загостренням проблеми працевлаштування, структури зайнятості, раціонального використання молодих спеціалістів у процесі зміни економічних відносин. Запропонований в дисертації теоретичний підхід до вивчення відтворення армії як соціального інституту та її командного складу розробляється в рамках соціологічної теорії соціальних структур і стратифікації суспільства, а також концепції соціальної мобільності.Розглядаючи армію як соціальний інститут, звертається увага на зовнішню, формальну структуру, а також його внутрішню змістовну діяльність. На історичному матеріалі доведено значення виникнення армії для суспільства. До числа основних функцій, які визначають значущість армії для суспільства, віднесено функції стабілізації і гармонізації соціальних відносин в суспільстві, підтримання спокою та впевненості громадян в силі і непохитності своєї держави, трансляція (передавання) системи цінностей та норм та інші. В протилежному випадку ці функції обертаються на дисфункції, які наносять серйозну шкоду як армії, так і суспільству. Маючи значні матеріальні та людські ресурси, високу організованість та дисциплінованість, налагоджену систему санкцій і норм, армія набуває форму "держави в державі".Здійснений соціологічний аналіз сучасних тенденцій відтворення армії дозволяє стверджувати, що існуюча система військової освіти, як один з основних чинників відтворення армії, є результатом реформування Збройних Сил, а також невідємною складовою соціального реформування суспільства в цілому, тому містить в собі всі переваги і недоліки цих процесів. В дисертації звертається увага на те, що проголошені цілі та пріоритети розвитку військової освіти свідчать про намагання української держави створити сучасну за світовими стандартами систему підготовки військових кадрів. Аналіз організаційно-структурних змін та змістовного компоненту системи військової освіти свідчить про незавершеність реформи військової освіти та її недостатнє наукове обґрунтування, а також про прояв субєктивізму при здійсненні даної реформи. Скорочення терміну навчання у ВВНЗАХ призвело до неможливості отримання більшістю випускників ВВНЗІВ цивільної спеціальності, а це ще більше знизило соціальну захищеність офіцерів та престиж професії військового взагалі. Проте, незважаючи на зниження престижу військової служби і професії офіцера в українському суспільстві, конкурс до ВВНЗІВ продовжує залишатися стабільно високим, що свідчить про відносну привабливість військової освіти та професії військового для певних верств населення деяких регіонів.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Повысить уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?