Сучасні тенденції в дослідженні професіонально-рольових дії студентів-психологів - Статья

бесплатно 0
4.5 152
Теоретичне і емпіричне дослідження системи професійно-рольових дій студентів. Зміст поняття "професійно-рольова дія" особистості. Рольова структура діяльності психолога. Емпіричне дослідження зовнішніх і внутрішніх показників професійно-рольових дій.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
СТАТТЯ З ТЕМИ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ В ДОСЛІДЖЕННІ ПРОФЕСІОНАЛЬНО-РОЛЬОВИХ ДІЙ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВСтаття є теоретичним і емпіричним дослідженням системи професійно-рольових дій студентів-психологів. у роботі уточнено зміст поняття «професійно-рольові дії» особистості, описано та систематизовано методологічно значущі підходи у визначені рольової структури діяльності психолога. проведено емпіричне дослідження зовнішніх і внутрішніх показників професійно-рольових дій студентів-психологів. Огатья посвящена изучению особенностей профессионально-ролевых действий студентов-психологов в процессе их обучения. в работе представлен теоретико-методологический анализ современных подходов к изучению профессионально-ролевой деятельности психолога. представлены результаты эмпирического исследования системы профессионально-ролевых действий и широкого спектра ролевых характеристик личности будущего психолога. The results of empirical studies of professional-action role-playing and a wide range of role-playing characteristics of a future psychologist. Тому сучасний психолог повинен постійно розвиватися, мати активну життєву позицію, бути творчим, гнучким і мобільним фахівцем і володіти широким набором (репертуаром) ефективних професійно-рольових дій. Відзначимо, що запропонований автором метод «аналітичної професіограми психолога» може бути теоретико-методологічною основою для організації емпіричного дослідження готовності студента-психолога до конкретних професійно-рольових дій і діяльності, оскільки цей метод містить і основні характеристики трудового процесу психолога (обєкта праці), і основні ознаки субєкта праці, професійно-рольові можливості, що розкривають його, відбивають професійно-важливі якості, а також мотиваційний і емоційний стан психолога.

Повысить уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?