Сучасні тенденції та історична відповідальність у переосмисленні минулого: руйнація Поміжмор’я - Статья

бесплатно 0
4.5 179
Аналізується сучасна концепція української історичної школи, що спрямована на уніфікацію дієвих процесів минулого до європейської історичної думки. Звертається увага на неприпустимість заміни базових понять: народної боротьби на козацьку війну та ін.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ІСТОРИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ПЕРЕОСМИСЛЕННІ МИНУЛОГО: РУЙНАЦІЯ ПОМІЖМОРЯУ статті критично аналізується сучасна концепція української історичної школи, що спрямована на уніфікацію дієвих процесів минулого до європейської історичної думки. Звертається увага на неприпустимість заміни базових понять: народної боротьби на козацьку війну. В статье критически анализируется современная концепция украинской исторической школы, направленная на унификацию событийных процессов прошлого c европейской исторической мыслью. The article critically analyzes the modern concept of the Ukrainian historical school, which aims to unify the effective processes of the past to European historical thought. [1] Вона стоїть поряд з такими епохальними подіями, що формували сучасний вигляд Європи та світу, як гуситські війни XV ст., селянська війна у Німеччині XVI ст., релігійні війни кардинала Ришельє у Франції, революційний підйом балканських народів проти османських поневолювачів у XIX ст., антимонгольське повстання Китаю у XIV ст. або тайпинський рух у другій пол.Таким чином шляхетська феодальна вільність та колоніальна панівна політика, внутрішня суспільна невпорядкованість, безсилля королівської влади вкупі із примусовим покатоличенням православного українського населення, а також ударами ззовні (турки, шведи, німці, росіяни), призвели до зникнення зі світової політичної сцени колись потужної і процвітаючої держави Європи - Речі Посполитої, що розкинулася у XVI ст. від «можа до можа».

Повысить уникальность
своей работы

Хотите, перезвоним вам?