Сучасні тенденції та перспективи розвитку торгівлі України товарами - Статья

бесплатно 0
4.5 127
Розгляд основних проблем у зовнішній торгівлі товарами України у взаємовідносинах з основними торговельними партнерами. Аналіз структури експорту товарів за головними видами продукції, що в результаті засвідчило негативні характеристики в його розвитку.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ ТОВАРАМИДинаміка зовнішньої торгівлі товарами в цілому визначається інтенсивністю міжнародних торгових звязків України. Сучасне політичне та економічне становище України є складним, зважаючи на зовнішні та внутрішні чинники, зокрема на такі, як геополітична ситуація, погіршення конюнктури на традиційних для українських товарів зовнішніх ринках, пасивна позиція влади щодо вироблення стратегії розвитку конкурентоспроможного експортоо-рієнтованого національного виробництва, що в цілому зумовлює зміну динаміки та структури зовнішньої торгівлі товарами. Динаміку експорту товарів з України впродовж 2006-2016 рр. представлено даними рис. У подальшому спостерігається негативна динаміка експорту товарів з України, причиною чого є соціально-економічна криза національної економіки, тимчасова окупація частини території України, і повязана з цим втрата традиційних ринків збуту, у результаті чого за підсумком 2016 р. експорт товарів з України склав 36361,7 млн дол. Зміна геополітичного вектору України суттєво відобразилася на зовнішній торгівлі: особливо різке скорочення експорту товарів Україною до країн СНД припадає на 2014 р., коли в Україні пройшла зміна влади, що відобразилось загостренням політичних і економічних відносин з Росією.Отже, аналіз тенденцій зовнішньої торгівлі України товарами засвідчує переважно негативні кількісно-якісні її ознаки, оскільки в останній період спостерігаємо значне скорочення обсягів експорту, нераціональною є його структура, що не відповідає ознакам економічно розвинутих країн; маємо значні втрати збуту готової продукції на ринках СНД, укладання угод щодо пошуку нових партнерів є не надто плідним, також більша частина втрат експорту зумовлена воєнно-політичними подіями в східній частині нашої країни.

Повысить уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?