Сучасні тенденції соціально-економічного розвитку регіону (на прикладі Київської області) - Статья

бесплатно 0
4.5 167
Дослідження структури та аналіз соціального та реального сектору економіки, підприємництва та інвестиційної діяльності, зовнішньоекономічної діяльності та фінансових ресурсів Київської області. Оцінка подальших перспектив розвитку даного регіону.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Сучасні тенденції соціально-економічного розвитку регіону (на прикладі Київської області)Економічні перетворення в Україні, які супроводжуються постійною соціально - економічною та політично-законодавчою нестабільністю, нарощуванням кризових явищ, дисбалансом і диспропорціями в регіональному розвитку, вимагають розробки конкретних заходів у рамках реалізації соціально - економічних реформ розвитку регіонів. Управління ним у контексті економічних реформ для підвищення конкурентоспроможності національної економіки має відповідати основним базисам і принципам Державної стратегії регіонального розвитку, яка є укрупненою моделлю реалізації загальнонаціональної мети щодо визначення цілей, наявних тенденцій і закономірностей розвитку, формування стратегічних пріоритетів у структурній, інвестиційній, інноваційній, соціальній політиці за регіонами, визначення етапів і механізмів їх реалізації [1, с. Відповідно до мети автор статті ставить наступні завдання: дослідити соціальний та реальний сектор економіки, підприємництво та фінансові ресурси, інвестиційну та зовнішньоекономічну діяльність регіону на прикладі Київської області. Слід підкреслити, що зміна підходів до регіонального розвитку, що відбулась в Європі та зачепила Україну, спрямована на посилення ролі регіонів, органів публічної влади в регіонах та власному розвитку. На сході межує з Чернігівською, Полтавською областями, на південному сході та півдні - з Черкаською, на південному заході - з Вінницькою, на заході - з Житомирською областями, на півночі з Г омельською областю Республіки Білорусь Київська область [3, с.

Повысить уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?