Сучасні тенденції розвитку світового ринку інформаційно-комунікаційних послуг - Статья

бесплатно 0
4.5 147
Визначення суті, особливостей та основних сегментів ринку інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Дослідження сучасних тенденцій розвитку ринку інформаційно-комунікаційних послуг. Визначення напрямів впливу ІКТ на глобальне бізнес-середовище.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО РИНКУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГТакі новації змінюють сучасні методи ведення бізнесу, переформатовують структуру економік країн, надають конкурентні переваги у економічній та політичній могутності країнам - технологічним та інформаційним лідерам. Інформаційно-комунікаційні технології охоплюють сукупність інформаційних та комунікаційних технічних засобів і методів збирання, оброблення й передавання даних для отримання інформації нової якості про стан обєкта, процесу, явища для створення нової (перетворення наявної) інформації для її аналізу або покращеного сприйняття людиною та прийняття на її основі рішення про виконання певних дій. Головними особливостями ринку інформаційно-комунікаційних технологій являється нематеріальність кінцевого продукту/послуги - якісно нової, достовірної інформації, доставленої (отриманої) за визначений період, у визначеному просторово-часовому відрізку; підвищення вимог, висунутих користувачами, щодо достовірності та терміновості товару/послуги інформаційно-комунікаційних технологій [1]. Так, наприклад Міжнародний союз електрозвязку (МСЕ) [2] до ІКТ ринку відносить ІТ - ринок, телеком - ринок та ринок телерадіомовлення (рис. 5, у 2014 році в світі в середньому послугами мобільного стільникового звязку користувалось 96,4 людини із 100, що вказує на величезний попит з боку користувачів на даний вид послуг.

Повысить уникальность
своей работы

Хотите, перезвоним вам?