Сучасні тенденції розвитку ринку аутсорсингу: вітчизняний та зарубіжний досвід - Статья

бесплатно 0
4.5 147
Розкриття сутності поняття "аутсорсинг" з позиції системного підходу та виділення особливостей проведення аутсорсингової діяльності в різних економічних сферах. Визначення основних сфер діяльності підприємства, які можуть бути віддані на аутсорсинг.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Сучасні тенденції розвитку ринку аутсорсингу: вітчизняний та зарубіжний досвідТака форма співпраці дає можливість уникати додаткових витрат і збільшувати прибутковість завдяки зменшенню виконуваних функцій, скороченню штату працівників, оптимізації управлінської структури і дозволяє підприємству зосередитись на виконанні лише важливих завдань та функцій, таким чином покращуючи його конкурентоспроможність на ринку. Для кращого розуміння сутності такого способу ведення бізнесу і можливостей його застосування у господарській діяльності підприємств, задля покращення результатів їхньої діяльності, необхідно детально розглянути поняття «аутсорсинг» та розкрити особливості його використання. Такі вчені як, Гришина І.В. та Безгин К.С. здійснили класифікацію аутсорсингу в загальному вигляді, Миколо О.І., Грозний І.С. розглядали форми аутсориснгу, Горбенко О.В., Пильченко А.О., Манюкова А.Д. розглядали аутсорсинг у сфері логістики, Павлов О.Ю. здійснив класифікацію ІТ-аутсорсингу, Чабан Л.В. відокремив ще один вид аутсорсингу - аутстафінг тобто аутсорсинг персоналу. Проте на сьогодні відсутні дослідження, які реалізують системний підхід до розуміння поняття «аутсорсинг» як складної динамічної системи, про що засвідчує неоднозначне трактування цього поняття та наявність певних неузгодженостей у його тлумаченні. Що стосується сфер застосування аутсорсингу, то підприємства, як правило починають насамперед з IT-аутсорсингу, потім переходять до решти видів.Дане дослідження дало можливість зробити висновок, що аутсорсинг є сучасною і затребуваною формою ділових відносин, які базуються на кооперації та мають довгострокових характер. Аутсорсинг є ефективним способом ведення бізнесу, зважаючи на ті переваги і можливості, які отримає підприємство-замовник при його використанні. Застосування аутсорсингу дозволяє досягти збалансування між власними і залученими ресурсами. Світовий ринок аутсорсингових послуг активно розвивається, при цьому основними сегментами цього ринку є аутсорсинг інформаційних технологій та аутсорсинг бізнес-процесів. Отже можна зробити висновок, що особливої уваги для підприємства-замовника набуває питання щодо можливості визначення ефективності аутсорсингових послуг та порядок вибору аутсорсера.

Повысить уникальность
своей работы

Хотите, перезвоним вам?