Сучасні тенденції розвитку права та процеси систематизації - Статья

бесплатно 0
4.5 110
Вирішення проблеми ефективності законодавства, взаємозв’язок і відповідність його уніфікації та систематизації. Урахування сучасних викликів громадянського суспільства. Розгляд видів та напрямів уніфікації в контексті систематизаційних процесів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Інститут держави і права ім.Втім, відразу зауважимо: без серйозних систематизаційних процесів у законодавстві не може бути і мови про право як чинник реформаторських змін [1, c.22-28]. Вони зявляються і розвиваються на базі і в рамках тієї чи іншої правової системи, під впливом численних обєктивних і субєктивних факторів, що постійно впливають на право: соціально-економічних, політичних, міжособистісних (субєктивних) і багато інших, під впливом яких викристалізовуються певні тенденції, які свідчать про прогресивний або ж, навпаки, про регресивний характер і напрям розвитку права. Прогресивний і регресивний характер значною мірою залежить від того, інтереси якої частини суспільства (класу, клану, кліки, "сімї" тощо) в праві переважно виражаються і, відповідно, чиї інтереси в тенденціях його розвитку відображаються. Сучасний розвиток української державності вимагає прогнозування розвитку законодавства, підвищення його ефективності, соціальної спрямованості, забезпечення якості, удосконалення його регулятивної ролі в розвитку суспільних відносин. У науковій літературі є різні визначення уніфікації законодавства: процес "регулювання в межах одного правового інституту і поширення дії норм, що раніше призначалися для регулювання визначеного кола відносин" [3, с.82-83]; тенденція, що виражається "в обєднанні, укрупненні нормативних актів" [4, с.

Повысить уникальность
своей работы

Хотите, перезвоним вам?