Сучасні тенденції розвитку медичної лінгвістики - Статья

бесплатно 0
4.5 90
Основні аспекти медичної терміносистеми української мови. Історичний аспект становлення і розвитку медичної лексики (на основі пам’яток української мови до ХVIII сторіччя). Походження медичних термінів. Тенденції подальшого розвитку медичної лінгвістики.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
У статті досліджено основні аспекти медичної терміносистеми української мови. Виявлено й проаналізовано особливості походження та функціонування медичних термінів, спрогнозовано тенденції подальшого розвитку медичної лінгвістики.Практично немає жодної професійної сфери, яку можна було б вивчати, не володіючи термінологією. Пулюй), визначаючи термін, брали до уваги: відповідність слова поняттю, структуру номінативної одиниці, відповідність духові мови, вмотивованість, відсутність синонімів. Зрозумілим є прагнення науковців уникнути таких небажаних явищ у термінології, як полісемія, синонімія, багатокомпонентність терміна, перевантаженість епонімічними одиницями, невиправдане надуживання чужомовною лексикою. Природа термінології як специфічної знакової системи, а також тривале паралельне співіснування в українській медичній термінології двох підсистем (національної та інтернаціональної) і пізніше зрощення української медичної термінології з російською національною термінологією зумовили генетичну неоднорідність лексичного складу сучасної медичної лінгвістики. Аналіз ієрархічних структурних відносин в окремо взятій лексико-семантичній групі медичної термінології дає можливість розкрити не тільки системні відношення в лексиці інших мов, але і виявити тотожність і розходження в лексико-семантичних явищах мови, що важливо як для зіставно-типологічних, так і для описових досліджень.

План
Основний зміст дослідження

Повысить уникальность
своей работы

Хотите, перезвоним вам?