Сучасні тенденції розвитку міжнародного туризму - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 90
Підходи до визначення поняття "міжнародний туризм" та його класифікація. Характеристика туристичних макрорегіонів світу. Фактори зростання туристичних потоків в сучасних умовах розвитку світу. Проблеми та перспективи розвитку міжнародного туризму.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Міністерство освіти і науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ України1.3 Фактори зростання туристичних потоків в сучасних умовах розвитку світу.1 Розвиток міжнародних туристичних потоків у 2008 - 2011Однак на розвиток туристичної галузі господарства окремої держави істотно впливають світові тенденції розвитку туризму. Розвиток туристичної галузі сприяє збільшенню надходжень до бюджету, розвитку інфраструктури, створенню нових робочих місць, будівництву нових туристичних обєктів, посиленню охорони та реконструкції існуючих історико-культурних памяток, охороні природи. Проблематика сфери туризму викликає значний інтерес науковців усього світу. У їхніх роботах широко описана історія туризму, глибоко розкрито поняття «туризм» та «туристична індустрія», фактори розвитку сучасного туризму та багато іншого. Проте сучасний стан розвитку туризму характеризується високими темпами зростання, виникають нові види туризму, розробляються нові туристичні маршрути, покращується сервіс обслуговування туристів, створюються нові робочі місця в цій сфері, розбудовується інфраструктура, впроваджуються нові технології в сферу туризму.З самого початку, на зорі становлення туризму, акцент робився на його звязку з транспортом, так як туризм вважався частиною транспортних перевезень. По мірі розвитку туризму і перетворення його у масове явище на міжнародному і національному рівнях зявилися нові трактування цього поняття. ООН прийняв наступне визначення: «туризм - це активний відпочинок, що має вплив на зміцнення здоровя, фізичний розвиток людини, повязаний з пересуванням за межі постійного місця проживання». : «туризм охоплює діяльність осіб, які подорожують і здійснюють перебування у місцях, що знаходяться поза межами їхнього звичного середовища протягом періоду, що не перевищує один рік поспіль, з метою відпочинку, діловою та іншими цілями». В Україні термін «туризм» максимально наближений до поняття міжнародного туризму, даного ЮНВТО, і визначається Законом України «Про туризм» «туризм - тимчасовий виїзд особи з місця проживання в оздоровчих, пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях без здійснення оплачуваної діяльності в місці, куди особа відїжджає» [1].Для того щоб визначити особливості протікання туристичних процесів у планетарному масштабі та узагальненні статистичного аналізу світ поділений на частини - туристичні макрорегіони світу - які мають спільні риси природного, історичного, культурного, політичного характеру і подібними тенденціями розвитку, насамперед, міжнародного туризму. У межах Європейського туристичного регіону провідна роль за рівнем розвитку міжнародного туризму належить Південній та Західній Європі [7]. Це зумовлено такими чинниками: По-перше, потужний і багатоманітний туристичний природний і культурно-історичний потенціал: тисячі кілометрів морських пляжів, мозаїчність і різноманітність ландшафтів, рясна річкова й озерна мережа, освоєні гірські системи, багаті бальнеологічні ресурси, багатство різноманітних історичних, архітектурних і археологічних памяток, значна кількість культурних, сакральних і техногенних атракцій (мегаліти, монастирі, музеї, тематичні парки, аквапарки, розважальні заклади тощо), численні події, які використовуються у туристичній індустрії і формують значні туристичні потоки. Міжнародний туризм в Азійсько-Тихоокеанському регіоні - відносно молоде явище, оскільки індустрія туризму в окремих країнах почала розвиватися у 1980-ті роки. У XXI ст. міжнародний туризм розвивається під впливом факторів, властивих саме індустрії гостинності та туризму, а також таких факторів зовнішнього середовища, як політика і право, економіка і фінанси, культура, соціо-демографічні зміни, розвиток торгівлі, транспорту, інфраструктури та науково-технічного прогресу [6].Так, за даним Всесвітньої Туристичної Організації у 2011 році розподіл туризму між регіонами є таким [19]: · Європейський регіон посів перше місце за туристичними прибуттями, що становлять 471 млн. чол.; 50% від усіх прибуттів; У рейтингу країн «Worlds Top Tourism Destinations» за туристичними прибуттями та надходженнями від туризму провідні місця займали Франція, США, Іспанія. США займало перше місце по надходженням, заробляючи 110 млрд. доларів та повернула собі друге місце за прибуттями, після того як програла його Іспанії в звязку з подіями 11 вересня 2001 року. Іспанія опустилася на третє місце за прибуттями, проте зберегла свою позицію як друга країна за надходженнями від туризму, і перша у Європі [13]. Китай та Італія займали такі ж позиції як і у 2007 році з точки зору позиції прибуттів та надходжень, при цьому Китай займав четверте місце по за відвідуванням і пяте за надходженнями,а Італія навпаки.Сьогодні ми сприймаємо туризм як наймасовіший феномен XXI століття, як одне з найяскравіших явищ нашого часу, який реально проникає в усі сфери нашого життя і змінює навколишній світ і ландшафт. Туризм став одним з найважливіших чинників економіки, тому ми розглядаємо його не просто як поїздку або відпочинок .

План
ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Теоретичні аспекти міжнародного туризму

1.1 Підходи до визначення поняття «міжнародний туризм» та його класифікація

Повысить уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?