Сучасні тенденції розвитку економіки - Реферат

бесплатно 0
4.5 69
Інтернаціоналізація та глобалізація світового господарства - одна з основних характеристик сучасної світової економіки. Історичні процеси інтернаціоналізації господарського життя. Три головних механізми глобалізації світової економіки за Дж. Гарреттом.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського Інститут фізики, математики і технологічної освітиУ 80-90-і роки у світі відбулися масштабні економічні, політичні,соціальні процеси величезної перетворюючої сили, які вплинули на світове господарство, його якісні характеристики. Після ліквідації розколу світу на дві протилежні системи у світі, особливо в Європі, відбулися кардинальні перестановка сил і переоцінка цінностей, внаслідок чого стереотипи, які існували десятиліттями (аж до 90-х років) щодо проблем світового господарства, МПП і міжнародних економічних відносин, вижили своє. Сучасний розвиток світової економіки відзначається цілою низкою тенденцій, які просувають економіку вперед і вдосконалюють її, підлаштовуючи під сучасні умови життя. Вона проявляється в посиленні виробничої взаємозалежності, нарощуванні обсягів міжнародного товарообігу більш високими в порівнянні з ростом світового ВВП темпами; в значному збільшенні масштабів міжнародного переміщення факторів виробництва, взаємному впливі на такі найважливіші процеси національного економічного розвитку, як динаміка цін і заробітної плати, обсяги інвестування та т.д. Починаючи з 50-х років XX століття у світовій економіці позначилася така тенденція її розвитку, як регіональна економічна інтеграція країн - процес господарського та політичного обєднання країн в регіональну економічну систему на основі розвитку глибоких стійких взаємозвязків і поділу праці між окремими національними господарствами, взаємодії їх економік на різних рівнях і в різних формах.По-перше, сучасна світова економіка характеризується підвищенням ролі науково-технічного прогресу, інформатизацією та компютеризацією. Використання новітніх інформаційних технологій стало визначальним фактором розвитку міжнародної фінансової системи. Учасники фінансових ринків користуються глобальними базами даних, інтегрованими системами управління та здійснення платежів. Нині прийняття фінансових рішень базується на складному економіко-математичному моделюванні, статистичному аналізі, методах математико-статистичного прогнозування.

План
Зміст

Вступ

1. Характеристики сучасної світової економіки

Висновок

Список використаної літератури

Повысить уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?